Polugodišnja informacija

Objavljeno: 17.7.2015. Ažurirano: 17.7.2015.

Polugodišnja informacija Hrvatske narodne banke opisuje makroekonomska kretanja i provedbu monetarne politike, uključujući i informacije o upravljanju međunarodnim pričuvama RH i poslovanju kreditnih institucija.

Objavljuje se dvaput godišnje: za prvih šest mjeseci u tekućoj, a za drugih šest mjeseci u sljedećoj godini.

Od 2008. do 2010. publikacija se zvala Polugodišnje izvješće. Prvi broj objavljen je u siječnju 2009. Prvi broj pod sadašnjim nazivom Polugodišnja informacija objavljen je u siječnju 2013. s podacima za prvo polugodište 2012.

Polugodišnja informacija za 1. polugodište 2023.

Objavljeno: 13.11.2023.
Publikacija Polugodišnja informacija
Datum Studeni 2023.
ISSN 1848-7505
Dodatak