HSVP

Objavljeno: 1.2.2015.

Statistički podaci koji se odnose na HSVP jesu strukturirani prikaz vrijednosti, broja, prosječnih vrijednosti i prosječnog broja platnih transakcija na razini platnog sustava za godišnje i polugodišnje razdoblje, kao i zbirni prikaz indeksa koncentracije kreditnih institucija (pet banaka) s najvećim udjelom u ukupnoj vrijednosti i ukupnom broju platnih transakcija u platnom sustavu. HNB je jedini izvor podataka za statističke prikaze koji se odnose na HSVP.

Statistika platnih transakcija u HSVP-u na ukupnoj godišnjoj razini s prikazom vremenske serije koja obuhvaća posljednjih pet godina