Kalendar objava

Objavljeno: 31.1.2015.

U ovom kalendaru nalaze se planirane objave podataka Hrvatske narodne banke i relevantnih odabranih podataka Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva financija za tekuću godinu, ovisno o završetku obrade i mogućnostima pripreme pojedinih podataka.

veljača 2024.

9.2.

pet

Tablica G8a Kamatne stope na trezorske zapise RH 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

9.2.

pet

Tablica G8b Prinosi do dospijeća na obveznice RH i dugoročna kamatna stopa (LTIR) 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

15.2.

čet

Tablica H11 Harmonizirani pokazatelji konkurentnosti 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

15.2.

čet

Tablica H8 Međunarodne pričuve i devizna likvidnost 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

22.2.

čet

Tablica J1 Indeksi potrošačkih cijena i proizvođačkih cijena industrije 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

22.2.

čet

Tablica J1a Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

22.2.

čet

Tablica J2 Temeljni indeksi potrošačkih cijena 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

22.2.

čet

Tablica J4 Prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih 

Razdoblje: za XII.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PB Izvještaj o bezgotovinskim platnim transakcijama u RH 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PE1 Transakcije izravnog terećenja u RH u eurima 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PG1 Uplate i isplate gotovog novca na račun za plaćanje potrošača i nepotrošača u RH u eurima 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PG2 Isplate gotovog novca u RH u eurima prema opisu načina plaćanja 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PG3 Uplate gotovog novca u RH u eurima prema opisu načina plaćanja 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PI1 Ukupno poslovne jedinice i prihvatni uređaji na teritoriju RH 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PI2 Poslovne jedinice i prihvatni uređaji prema županijama 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PI3 Broj bankomata i EFTPOS uređaja u RH prema obilježju uređaja 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PK1 Ukupan broj platnih kartica u RH prema statusu 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PK2 Broj platnih kartica izdanih u RH i broj korisnika 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PK3 Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u RH u HRK prema vrsti transakcije 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PK4 Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u RH u HRK prema prihvatnim uređajima 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PK5 Prekogranične/međunarodne transakcije učinjene platnim karticama izdanima u RH 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PK6 Izdane platne kartice i izvršena kartična plaćanja u RH u eurima 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PL1 Usluga novčane pošiljke u RH u eurima 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PL2 Prekogranične/međunarodne novčane pošiljke 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PN1 Odobrenje i terećenje bez naloga 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PP1 Broj i vrijednost transakcija prihvata (ukupno) na teritoriju u RH 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PP2 Ukupan broj transakcija prihvata platnih instrumenata u eurima 

Razdoblje:  za 3. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PP3 Ukupna vrijednost transakcija prihvata platnih instrumenata u eurima 

Razdoblje:  za 3. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PR1 Broj transakcijskih računa potrošača i nepotrošača otvorenih kod kreditnih institucija 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PR2 Broj računa prema platno prometnim servisima 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PR3 Broj korisnika prema platno prometnim servisima 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PS1 Transakcije usluge plaćanja računa u RH u eurima 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PT1 Kreditni transferi prema opisu načina plaćanja u RH u eurima 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PT2 Prekogranični/međunarodni kreditni transferi 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

23.2.

pet

Tablica PT3 Transakcije trajnog naloga u RH u eurima 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

29.2.

čet

Nacionalna referentna stopa (NRS) 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica A1 Doprinos Republike Hrvatske monetarnim agregatima europodručja 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica B1 Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica B2 Broj drugih monetarnih financijskih institucija obuhvaćenih monetarnom statistikom 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica C1 Bilanca Hrvatske narodne banke 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica D1 Agregirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica D10 Inozemna pasiva drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica D11 Depoziti središnje države kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica D2 Inozemna aktiva drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica D3 Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od opće države i ostalih rezidentnih sektora 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica D5 Krediti drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica D5b Krediti drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima i prema izvornom dospijeću 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica D5c Krediti drugih monetarnih financijskih institucija kućanstvima prema namjeni i valuti 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica D5e Krediti drugih monetarnih financijskih institucija nefinancijskim društvima prema veličini nefinancijskog društva 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica D6 Ukupno depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima i valuti 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica D7 Prekonoćni depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima i valuti 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica D8 Depoziti s ugovorenim dospijećem kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima, valuti i dospijeću 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica E1a Agregirana bilanca investicijskih fondova (stanja) 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica E1b Agregirana bilanca investicijskih fondova (transakcije) 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica E2a Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (stanja) 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica E2b Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (transakcije) 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica G1 Kamatne stope kreditnih institucija na depozite (novi poslovi) 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica G2 Kamatne stope kreditnih institucija na kredite kućanstvima (novi poslovi) 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica G3 Kamatne stope kreditnih institucija na kredite nefinancijskim društvima (novi poslovi) 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica G5 Kamatne stope kreditnih institucija na depozite i kredite (stanja) 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica G6 Kamatne stope kreditnih institucija na depozite i kredite po izvornom dospijeću (novi poslovi) 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica H12 Bruto inozemni dug prema domaćim sektorima 

Razdoblje:  za XI.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica H13 Bruto inozemni dug javnog sektora, privatnog sektora za koji jamči javni sektor i privatnog sektora za koji ne jamči javni sektor 

Razdoblje:  za XI.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica H14 Projekcija otplate bruto inozemnog duga po domaćim sektorima 

Razdoblje:  za XI.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica H15 Bruto inozemni dug ostalih domaćih sektora 

Razdoblje:  za XI.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica I3 Dug opće države (ESA 2010) 

Razdoblje:  za XI. 2023.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica J5 Indeksi pouzdanja, očekivanja i raspoloženja potrošača 

Razdoblje: za II.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica M1 Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica M2 Agregirano tromjesečno statističko izvješće kreditnih institucija 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica PM1 Promet ovlaštenih mjenjača 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica VP1 Bruto stanja izdanih dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica VP10 Stanje ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica VP2 Transakcije izdavanja dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica VP3 Neto transakcije dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica VP4 Bruto stanja ulaganja u  dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica VP5 Bruto stanja ulaganja u dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica VP6 Stanja izdanih vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica VP7 Transakcije izdavanja vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica VP8 Neto transakcije vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

29.2.

čet

Tablica VP9 Stanja ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi