Statistika platnih usluga

Objavljeno: 31.1.2015.
Na ovoj poveznici nalaze se informacije za obveznike izvješćivanja za potrebe prikupljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu.

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (u daljnjem tekstu: Odluka) stupila je na snagu 1. siječnja 2014. godine. Odlukom su propisani izvještajni obveznici, sadržaj, način i rokovi izvještavanja o podacima o platnom prometu i elektroničkom novcu.

Izvještajni obveznici izvještavaju Hrvatsku narodnu banku sukladno Uputi o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (u daljnjem tekstu: Uputa) i Uputi za izradu i dostavljanje datoteke sa statističkim podacima platnog prometa i elektroničkog novca (u daljnjem tekstu: SPPR Uputa) koje su sastavni dio Odluke.

Uputom je propisano da se pojedini podaci prikupljaju za nacionalne, prekogranične i međunarodne platne transakcije izvršene u svim valutama.

Izvještajni obveznici prema Odluci su:

 1. kreditna institucija (banka i štedna banka) sa sjedištem u RH,
 2. institucija za elektronički novac sa sjedištem u RH,
 3. institucija za platni promet sa sjedištem u RH,
 4. podružnica kreditne institucije (podružnica banke) iz treće države sa sjedištem u RH,
 5. podružnica institucije za elektronički novac iz treće države sa sjedištem u RH,
 6. podružnica kreditne institucije iz države članice sa sjedištem u RH,
 7. podružnica institucije za elektronički novac iz države članice sa sjedištem u RH,
 8. podružnica institucije za platni promet iz države članice sa sjedištem u RH,
 9. zastupnici pružatelja platnih usluga iz druge države članice sa sjedištem u RH, preko kojih ti pružatelji platnih usluga pružaju platne usluge u RH ako ti zastupnici ujedno imaju odobrenje za pružanje platnih usluga,
 10. Financijska agencija,
 11. vlasnici infrastrukture.

Uputom je propisano sastavljanje i dostavljanje podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu kroz 11 Izvješća:

 1. Izvješće "Kreditni transfer";
 2. Izvješće "Novčana pošiljka";
 3. Izvješće "Izravno terećenje";
 4. Izvješće "Odobrenje/terećenje bez naloga";
 5. Izvješće "Gotov novac";
 6. Izvješće "Čekovi i mjenice";
 7. Izvješće "Izdavanje platnih instrumenata";
 8. Izvješće "Računi";
 9. Izvješće "Infrastruktura";
 10. Izvješće "Prihvaćanje platnih instrumenata";
 11. Izvješće "Zakonska ovlast".