Uzajamno priznavanje mjera

Objavljeno: 8.11.2017. Ažurirano: 30.11.2023.
Reciprocitet ili načelo uzajamnog priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije trebao bi osigurati da se sve mjere makrobonitetne politike, koje se zasnivaju na izloženosti i koje se primjenjuju u jednoj državi članici, uzajamno primjenjuju u drugim državama članicama.

Na taj se način povećava učinkovitost i dosljednost makroprudencijalne politike u zemljama članicama EU-a i pridonosi se ravnopravnosti na jedinstvenom tržištu. ESRB je u prosincu 2015. donio Preporuku o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2015/2), kojoj je cilj uskladiti postupke dobrovoljnoga uzajamnog priznavanja mjera i smanjiti potencijalne negativne prekogranične učinke makrobonitetnih mjera. Hrvatska narodna banka je odredbe Preporuke ESRB/2015/2 prenijela u zakonodavni okvir donošenjem Odluke o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike.

Postojeća Preporuka ESRB/2015/2 dosad je nekoliko puta mijenjana, te su trenutno na popisu mjera makrobonitetne politike za koje se preporučuje uzajamna primjena mjere koje su donijela makrobonitetna tijela Belgije, Francuske, Švedske, Luksemburga i Norveške.