Zaštita potrošača

Objavljeno: 26.3.2018.
Hrvatska narodna banka politiku zaštite potrošača provodi unapređivanjem pravnog okvira, nadzorom poslovanja institucija iz svoje nadležnosti povezanim s primjenom propisa kojima se regulira zaštita potrošača i provođenjem aktivnosti financijske edukacije.

U sklopu svojih aktivnosti Hrvatska narodna banka kontinuirano unapređuje pravni okvir i provodi aktivnosti usmjerene na kvalitetniju zaštitu potrošača iz svoje nadležnosti.

U nadležnosti Hrvatske narodne banke su potrošači – korisnici usluga kreditnih institucija (banaka, štednih banaka i stambenih štedionica), potrošači – korisnici usluga kreditnih unija koji su ujedno i njihovi članovi, potrošači – korisnici usluga kreditnih posrednika koji sudjeluju u procesu ponude stambenih potrošačkih kredita te potrošači – korisnici platnih usluga i imatelji elektroničkog novca.

Hrvatska narodna banka u sklopu provedbe politike zaštite potrošača nadzire i utvrđuje poštuju li institucije iz njezine nadležnosti važeće zakonske i druge odredbe o zaštiti potrošača, primjenjuju li dobre poslovne prakse te osigurava da se potrošačima transparentno pružaju točne i ažurne informacije. Pritom se u obzir uzimaju i prigovori koje potrošači podnose u vezi s postupanjem neke od institucija iz nadležnosti Hrvatske narodne banke, ali važno je naglasiti da to ne podrazumijeva rješavanje pojedinačnih prigovora potrošača.

Hrvatska narodna banka također aktivno djeluje i na području financijskog obrazovanja i edukacije jer smatra nužnim da potrošač stekne i određena znanja koja su mu potrebna za razumijevanje ponuđenih informacija i donošenje informirane odluke u vezi s proizvodima i uslugama koje mu nude ili pružaju navedene institucije.

Ispunjavanjem prethodno navedenih ciljeva Hrvatska narodna banka pridonosi i stabilnosti i efikasnosti financijskog sustava zemlje.