Usklađenost poslovanja

Objavljeno: 19.3.2018. Ažurirano: 3.7.2023.

Hrvatska narodna banka je dio Eurosustava i Jedinstvenog nadzornog mehanizma, slijedom čega promiče najviše standarde etičkog ponašanja i integriteta. Svrha Etičkoga kodeksa Hrvatske narodne banke je ostvarivanje pretpostavki za etično postupanje i odgovorno ponašanje zaposlenika Banke. Odgovorno, pošteno, neovisno i nepristrano djelovanje, izbjegavanje neprimjerenog ponašanja, profesionalnost, transparentnost, jednakost, raznolikost i uključivost temeljna su etička načela Banke, a postupanje u skladu s etičkim pravilima osobna je odgovornost svakog zaposlenika.

Zaposlenici Banke dužni su izbjegavati situacije koje bi mogle prouzročiti sukob interesa te su propisani mehanizmi za izbjegavanje i sprječavanje sukoba interesa. Komunikacija u Banci otvorena je, točna i profesionalna, posebna pažnja posvećuje se čuvanju povjerljivih podataka te je zabranjena zlouporaba informacija koje nisu javne. Zaposlenicima Banke nije dozvoljeno primiti korist povezanu s obavljanjem poslova, a iznimke od tog pravila detaljno su propisane. Kako objektivnost i neovisnost zaposlenika ne bi bila dovedena u pitanje i kako bi se izbjegle potencijalne neugodnosti s obje strane, Banka poziva poslovne partnere da zadovoljstvo dobrim poslovnim odnosima s Bankom i njezinim zaposlenicima ne izražavaju darivanjem zaposlenika. U provođenju vlastitih financijskih transakcija zaposlenici Banke dužni su postupati zakonito, oprezno i suzdržano.

Etičkim kodeksom Hrvatske narodne banke primijenjene su odredbe Smjernice (EU) 2021/2253 o utvrđivanju načela etičkog okvira Eurosustava (ESB/2021/49) i Smjernice (EU) 2021/2256 o utvrđivanju načela etičkog okvira Jedinstvenog nadzornog mehanizma (ESB/2021/50) te su etička pravila Hrvatske narodne banke ujednačena s onima europskih središnjih banaka. Osim što implementira smjernice, Etički kodeks istovremeno pridonosi očuvanju reputacije i ugleda u javnosti te jačanju povjerenja građana u Banku.

Promicanje usklađenosti postupanja zaposlenika i nadzor nad provedbom etičkog okvira u nadležnosti je Ureda za usklađenost poslovanja, kontrolne funkcije Banke koja neposredno odgovara guverneru. Uz promoviranje etičkih načela i pružanje pomoći zaposlenicima u njihovom razumijevanju, Ured provodi neposredne kontrole usklađenosti s pravilima etičkog okvira i izvješćuje u slučajevima neusklađenosti.