Istraživanja

Objavljeno: 31.1.2015.

Istraživanja su povremena publikacija Hrvatske narodne banke u kojoj se objavljuju kraći znanstveni radovi zaposlenika banke i vanjskih suradnika.

Prvi broj povremene publikacije Istraživanja I-1 objavljen je u studenome 1999.

Predviđanje rizika pada cijena nekretnina u Hrvatskoj: lakše je reći nego učiniti

Publikacija Istraživanja
Datum Listopad 2023.
Broj W-73
Autor Tihana Škrinjarić, Maja Sabol

Ocjena karaktera makrobonitetne politike s pomoću pristupa rast-pri-riziku: problem mjerenja, pregled literature i komentari za Hrvatsku

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2023.
Broj W-72
Autor Tihana Škrinjarić

Može li regulacija cijena suzbiti inflaciju? Pouke iz ograničenja cijena mlijeka u Hrvatskoj

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2023.
Broj W-71
Autor Ivan Mužić, Ivan Žilić

Kratkoročni i srednjoročni učinci ekstremnih vremenskih prilika na hrvatsko gospodarstvo

Publikacija Istraživanja
Datum Lipanj 2023.
Broj I-71
Autor Tihana Škrinjarić

Novi indeks optimalnoga valutnog područja za europodručje

Publikacija Istraživanja
Datum Prosinac 2022.
Broj W-67
Autori Davor Kunovac, Diego Rodriguez Palenzuela i Yiqiao Sun

Multilateralne kompenzacije: likvidnost i koordinacija

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2022.
Broj W-066
Autori Milan Božić i Jurica Zrnc

Korigirani kreditni jaz kao pouzdaniji indikator za makroprudencijalno donošenje odluka

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2022.
Broj W-65
Autor Tihana Škrinjarić

Uvođenje kompozitnog indikatora cikličkog sistemskog rizika u Hrvatskoj: mogućnosti i ograničenja

Publikacija Istraživanja
Datum Srpanj 2022.
Broj I-70
Autor Tihana Škrinjarić

Novi indikatori kreditnog jaza u Hrvatskoj: unapređenje kalibracije protucikličkog zaštitnog sloja kapitala

Publikacija Istraživanja
Datum Lipanj 2022.
Broj I-69
Autori Tihana Škrinjarić i Maja Bukovšak

Međunarodna trgovina i gospodarski rast Hrvatske

Publikacija Istraživanja
Datum Veljača 2022.
Broj W-64
Autori Leonarda Srdelić i Marwil J. Davila-Fernandez

Koje kredite uzimamo? Mikroanaliza duga hrvatskih kućanstava

Publikacija Istraživanja
Datum Listopad 2020.
Broj I-67
Autor Mate Rosan, Krunoslav Zauder

Ovisni o euru: makroekonomski učinci tečajnih promjena u Hrvatskoj

Publikacija Istraživanja
Datum Siječanj 2022.
Broj I-65
Autor Ozana Nadoveza Jelić, Rafael Ravnik

Povezanost troška usklađenosti i razine neusklađenosti – kreditne institucije u Republici Hrvatskoj i propisi o informacijskim sustavima

Publikacija Istraživanja
Datum Siječanj 2022.
Broj I-68
Autor Slaven Smojver, Neven Vrček

Pandemijski izazov: kako razdvojiti šok ponude i šok potražnje u uvjetima bolesti COVID-19

Publikacija Istraživanja
Datum Studeni 2021.
Broj I-66
Autor Lovorka Grgurić, Ozana Nadoveza Jelić, Nina Pavić

Pristupanje Republike Hrvatske tečajnom mehanizmu ERM II i procjena ravnotežnog (realnog) tečaja

Publikacija Istraživanja
Datum Studeni 2021.
Broj I-64
Autor Milan Deskar-Škrbić, Karlo Kotarac, Davor Kunovac, Ozana Nadoveza Jelić
— 15 Broj stavki po stranici
Prikazano 1 - 15 od 79 rezultata.