Kratkoročni i srednjoročni učinci ekstremnih vremenskih prilika na hrvatsko gospodarstvo

Objavljeno: 26.6.2023.
Publikacija Istraživanja
Broj I-71
Autor Tihana Škrinjarić
Datum Lipanj 2023.
JEL C3, O44, Q54
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

klimatske promjene, učinci vremena, ekstremni vremenski uvjeti, inflacija

U ovom se istraživanju ispituju kratkoročni i srednjoročni učinci vremenskih promjena na hrvatsko gospodarstvo promatranjem jednostavnog modela gospodarstva koji uključuje promjene ekstremnih vremenskih prilika. U empirijskom dijelu rada rabe se mjesečni podaci od 1999. do 2022. za rast indeksa industrijske proizvodnje, inflaciju, inflaciju energije, promjenu stope nezaposlenosti i odabrane vremenske varijable. Pritom je procijenjeno nekoliko modela vektorske autoregresije (VAR) za pojedinačne slučajeve vremenskih varijabli kako bi se ispitao njihov učinak na odabrane makroekonomske varijable. Glavni nalaz rada upućuje na to da vremenske varijable najviše utječu na inflaciju, a posebice suša. To ima određene posljedice, u smislu da monetarna politika treba uzeti u obzir takve učinke, uglavnom zbog sve češćih i većih razmjera ekstremnih vremenskih uvjeta. Nadalje, sektor osiguranja također bi mogao imati koristi od ovakvih nalaza zbog prve kvantifikacije takvih rezultata na hrvatskim podacima.