Uzajamno priznavanje mjera

Objavljeno: 7.6.2024.
Reciprocitet ili načelo uzajamnog priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije ima zadaću osigurati da se sve mjere makrobonitetne politike, koje se zasnivaju na izloženostima i koje se primjenjuju u jednoj državi članici, uzajamno primjenjuju u drugim državama članicama.

Na taj se način povećava učinkovitost i dosljednost makrobonitetne politike u zemljama članicama EU-a i pridonosi se ravnopravnosti na jedinstvenom tržištu. ESRB je u prosincu 2015. donio Preporuku o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2015/2), kojoj je cilj uskladiti postupke dobrovoljnoga uzajamnog priznavanja mjera i smanjiti potencijalne negativne prekogranične učinke makrobonitetnih mjera. Hrvatska narodna banka prenijela je odredbe Preporuke ESRB/2015/2 u zakonodavni okvir donošenjem Odluke o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike.

HNB za svaku makrobonitetnu mjeru preporučenu za uzajamno priznavanje provjerava iznos predmetnih izloženosti domaćih kreditnih institucija u odnosu na preporučeni prag značajnosti te na osnovi toga odlučuje o eventualnoj uzajamnoj primjeni mjere. Takav pristup primjenjuje i većina drugih zemalja članica EU-a, što je u skladu s preporukom ESRB-a. Ako se zbog niskog iznosa izloženosti ne provede uzajamno priznavanje nacionalne mjere druge zemlje članice, potrebno je jednom godišnje pratiti promjenu izloženosti ili podskupa izloženosti prema toj zemlji te ako one prijeđu preporučeni prag značajnosti, pristupiti naknadnom uzajamnom priznavanju mjere. HNB trenutačno ne primjenjuje ni jednu od preporučenih nacionalnih mjera za uzajamno priznavanje, ali svake godine iznova preispituje značajnost predmetnih izloženosti kako bi po potrebi počeo s uzajamnom primjenom.

 


ARHIVA