Zaštitni sloj za očuvanje kapitala

Objavljeno: 7.6.2024.
Zaštitni sloj za očuvanje kapitala uveden je kao obvezan na razini cijelog EU-a Direktivom o kapitalnim zahtjevima, kao prva linija obrane minimalnih kapitalnih zahtjeva u slučaju da gubici kreditnih institucija počnu nagrizati njihov kapital.

Nadograđuje se na minimalni regulatorni kapitalni zahtjev od 8%, a održava se u visini od 2,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku koji su kreditne institucije dužne održavati u obliku redovnoga osnovnoga kapitala. Za razliku od drugih zaštitnih slojeva kapitala, čije stope kalibriraju nadležna nacionalna tijela, visina stope zaštitnog sloja za očuvanje kapitala preuzeta je iz Bazelskog sporazuma i propisana Direktivom o kapitalnim zahtjevima EU-a.

U Hrvatskoj je obveza održavanja zaštitnog sloja za očuvanje kapitala po stopi od 2,5% propisana člankom 117. Zakona o kreditnim institucijama. Ako utvrdi promjene u intenzitetu sistemskog rizika u financijskom sustavu koje bi mogle imati ozbiljne negativne posljedice za njegovu stabilnost i gospodarstvo Republike Hrvatske, HNB može povećati stopu ovog zaštitnog sloja iznad propisane razine.