Novi indeks optimalnoga valutnog područja za europodručje

Objavljeno: 16.12.2022.
Publikacija Istraživanja
Broj W-67
Autori Davor Kunovac, Diego Rodriguez Palenzuela i Yiqiao Sun
Datum Prosinac 2022.
JEL F33, F44, E42
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

ekonomska konvergencija, optimalno valutno područje, simetrični i nesimetrični šokovi

U radu konstruiramo novi indeks optimalnog valutnog područja (eng. optimum currency area, OCA) za europodručje. Indeks se temelji na relativnoj važnosti simetričnih šokova za poslovne cikluse zemalja članica koja je izračunata na temelju rezultata strukturnog VAR modela za malu otvorenu ekonomiju. U radu argumentiramo kako je europodručje usklađenije s definicijom optimalnog valutnog područja kadgod je relativna važnost simetričnih šokova u prosjeku visoka, ali istovremeno nije previše raspršena među članicama monetarne unije. Naši rezultati sugeriraju kako su simetrični šokovi bili dominantni generatori dinamike poslovnih ciklusa zemalja članica. No, također pokazujemo kako ciklička konvergencija nije kontinuirana i posebno je ometana (lokalnim) krizama u europodručju. Ipak, po okončanju kriza, konstruirani OCA indeksi se oporavljaju i polako sustižu svoje predkrizne razine.