Ostale mjere i aktivnosti

Objavljeno: 7.6.2024.
Uz zakonski obvezujuće instrumente makrobonitetne politike Hrvatska narodna banka može poduzimati i druge mjere s ciljem očuvanja financijske stabilnosti i ublažavanja sistemskih rizika, poput preporuka i komunikacije s kreditnim institucijama i širom javnosti u publikacijama ili priopćenjima.

Preporuka o postupanju pri odobravanju nestambenih kredita potrošačima

HNB je početkom 2019. reagirao na rizike povezane s ubrzavanjem rasta gotovinskih nenamjenskih kredita, koji su odobravani uz blaže kriterije procjene kreditne sposobnosti u usporedbi sa stambenim kreditima, uza sve dulju ročnost. Kako bi ublažio akumulaciju kreditnog rizika koji bi svojom materijalizacijom u slučaju pogoršanih makroekonomskih kretanja mogao dovesti do snažnog porasta neprihodonosnih kredita, HNB je svim kreditnim institucijama preporučio da za sve nestambene kredite potrošačima s izvornim rokom dospijeća od barem pet godina pri utvrđivanju njihove kreditne sposobnosti primjenjuju jednake kriterije kao što ih primjenjuju za stambene kredite (odnosno da uzimaju u obzir minimalne troškove života koji ne mogu biti manji od iznosa propisanog Ovršnim zakonom kojim se regulira iznos dijela plaće zaštićenog od ovrhe).

Preporuka za ublažavanje kamatnog i kamatno induciranoga kreditnog rizika pri dugoročnom kreditiranju potrošača

S ciljem ublažavanja kamatnog rizika za potrošače i kamatno induciranoga kreditnog rizika za banke, HNB je donio preporuku kreditnim institucijama radi ublažavanja tog rizika. Kreditnim se institucijama preporučuje da ponude klijentima mogućnost promjene uvjeta financiranja kredita kako bi se potrošači s postojećim kreditima ugovorenima s promjenjivom kamatnom stopom mogli zaštititi od kamatnog rizika. Postupanje kreditnih institucija prema preporuci HNB-a omogućilo je znatan porast udjela kredita s fiksnim kamatnim stopama do dospijeća ili u određenom početnom razdoblju otplate, što je barem u srednjem roku zaštitilo dužnike od utjecaja rasta tržišnih kamatnih stopa.

 


ARHIVA

Odluka o ukidanju Odluke o privremenom ograničenju raspodjela (NN, br. 106/2021.)

Odluka o privremenom ograničenju raspodjela (NN, br. 4/2021.)