Institucionalno uređenje

Objavljeno: 7.6.2024.
Za provođenje makrobonitetne politike Republike Hrvatske zadužene su Hrvatska narodna banka u odnosu na kreditne institucije, te Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) za nebankovne financijske posrednike i financijska tržišta.

Suradnju i razmjenu informacija između tih tijela osigurava Vijeće za financijsku stabilnost, međuinstitucionalno tijelo zaduženo za oblikovanje makrobonitetne politike Republike Hrvatske u čijem radu uz HNB i Hanfu sudjeluju i Ministarstvo financija i Hrvatska agencija za osiguranje depozita.

Na razini Europske unije za makrobonitetni nadzor financijskog sustava zadužen je Europski odbor za sistemske rizike.