Zaštitni sloj za sistemski rizik

Objavljeno: 7.6.2024.
Zaštitni sloj za sistemski rizik ZS (ssr) jest kapitalni sloj koji se primjenjuje s ciljem sprečavanja i ublažavanja sistemskih rizika koji bi mogli imati ozbiljne negativne posljedice za financijski sustav i realno gospodarstvo, a koji nisu već obuhvaćeni supervizorskim kapitalnim zahtjevima, protucikličkim zaštitnim slojem ili zaštitnim slojem za sistemski važne institucije.

Zaštitni sloj za sistemski rizik uređuje se člancima od 129. do 134. Zakona o kreditnim institucijama. Visinu stope zaštitnoga kapitalnog sloja za strukturni sistemski rizik Hrvatska narodna banka utvrđuje u dopuštenom zakonskom rasponu od 0% do 3% na temelju analize strukturnih elemenata financijske stabilnosti i sveobuhvatne ocjene rizika u gospodarstvu koje HNB redovito prati. Može se primijeniti na sve kreditne institucije ili na jednu ili više podskupina kreditnih institucija te na sve izloženosti ili na podskupine izloženosti.

Obveza održavanja zaštitnog sloja za sistemski rizik za sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uvedena je 2014. godine, a njegova je stopa iznosila 1,5% ili 3% ukupnog iznosa izloženosti riziku, ovisno o veličini kreditne institucije. Od 29. prosinca 2020. stopa zaštitnog sloja za sistemski rizik za kreditne institucije iznosi 1,5% i pribraja se stopi zaštitnog sloja za ostale sistemski važne institucije.