Informativna lista ponude kredita potrošačima

Objavljeno: 14.09.2017. Ažurirano: 16.07.2024.

Informativna lista obuhvaća aktualnu ponudu kredita u domaćoj valuti. Izrađuje se na temelju podataka za koje odgovaraju i koje Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju kreditne institucije na temelju Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (NN, br. 107/2017. i 91/2022.). U slučaju promjene neke od informacija navedenih u Informativnoj listi, kreditne institucije dužne su o tome odmah izvijestiti HNB, koji potom ažurira objavljenu Informativnu listu.

Informativna lista sadržava osnovne informacije o izabranim vrstama kredita kojima se potrošači najčešće koriste te omogućuje usporedbu ponude svih kreditnih institucija. Kao pregled osnovnih informacija ona može pomoći u istraživanju tih ponuda i sužavanju izbora.

Razlike između aktualnih ponuda kreditnih institucija i podataka objavljenih u Informativnoj listi moguće su. Razlog je tome činjenica da kreditne institucije obično imaju i dodatne uvjete te različite modele koji se odnose na izabrane vrste kredita. Također, za konačnu ponudu kreditne institucije u smislu kreditnog posla s potrošačem važne su i informacije koje se dobivaju od samog potrošača.

Valuta
Vrsta kredita
Vrsta kamatne stope

Informativna lista

Objavljeno: 1.1.2023.

Najveći iznos podrazumijeva maksimalan iznos kredita, u danoj valuti te u skladu s vrstom kamatne stope, koji kreditna institucija ima u ponudi unutar svake od navedenih vrsta kredita uz koje je određen i najduži rok na koji se taj iznos kredita može odobriti. Efektivna kamatna stopa odnosi se na maksimalan iznos kredita odobren na rok od dvadeset godina za stambene kredite namijenjene kupnji stana, kuće ili adaptaciji, dok je za sve ostale vrste kredita riječ o efektivnoj kamatnoj stopi koja se odnosi na maksimalan iznos kredita odobren na rok od pet godina. 

Kombinirane kamatne stope jesu kamatne stope u ponudi za konkretnu vrstu kredita, koje se mogu ugovoriti tako da se unaprijed definira razdoblje u kojem će se primjenjivati fiksna i razdoblje u kojem će se primjenjivati promjenjiva kamatna stopa. 

U sklopu informacija o naknadama za prijevremenu konačnu otplatu kredita navedena je najveća visina naknade koja se naplaćuje kod prijevremene konačne otplate, neovisno o vrsti kredita.

Popis kratica

EKS – efektivna kamatna stopa
EURIBOR – referentna stopa kod kredita za euro
SARON – referentna stopa kod kredita za švicarski franak
SOFR – referentna stopa kod kredita za američki dolar
M – mjesec