Istraživačke vijesti

Objavljeno: 28.1.2021.

Hrvatska narodna banka provodi istraživanja prema prioritetnim područjima radi ostvarenja svojih zakonom definiranih ciljeva i zadataka. Na ovome mjestu dajemo pregled prikazanih i objavljenih rezultata istraživanja u prethodnom razdoblju.

Istraživačke vijesti 2020.

Objavljeno: 28.1.2021.

Istraživačke vijesti 2020.

SIJEČANJ 2021.

istraživanja NA DLANU • 2020.

Istraživačke aktivnosti u 2020. godini

Znatan dio svojih istraživačkih aktivnosti u 2020. godini usmjerili smo na analizu učinaka pandemije, u analitičkim prilozima u redovnim publikacijama i u objavama na novouspostavljenom HNBlogu. Od ostalih tema izdvajamo analize temeljem nove Ankete o financiranju i potrošnji kućanstava koje su predstavljene na 3. istraživačkoj konferenciji, dok je analiza usklađenosti gospodarstva s europodručjem prepoznata objavom u Journal of International Money and Finance. Bavili smo se i financijskim uvjetima i financiranjem poduzeća, javnim financijama, tržištem nekretnina te utjecajem digitalizacije i klimatskih promjena na financijski sektor. Unatoč pandemiji održali smo tradicionalnu Dubrovačku ekonomsku konferenciju, a prelaskom na online održavanje povećali smo doseg i praćenje Ekonomskih radionica.

NOVE POVREMENE PUBLIKACIJE

ISTRAŽIVANJA I-59 • 11.12.2020.

Mikroekonomski aspekti izvoza hrvatske prerađivačke industrije nakon ulaska u Europsku uniju

DOMAGOJ ŠELEBAJ

PROČITAJ VIŠE >

PREGLEDI P-48 • 2.12.2020.

Digitalizacija – rezultati ankete hrvatskih banaka u 2019.

Slaven Smojver i Ivana Jolić

PROČITAJ VIŠE >

WORKING PAPERS W-61 • 28.10.2020.

Koje kredite uzimamo? Mikroanaliza duga hrvatskih kućanstava

Mate Rosan i Krunoslav Zauder

PROČITAJ VIŠE >

STATISTIČKA I METODOLOŠKA ISTRAŽIVANJA M-1 • 23.10.2020.

Anketa o financijama i potrošnji kućanstava provedena u Republici Hrvatskoj 2017.

Igor Jemrić i Igeta Vrbanc

PROČITAJ VIŠE >

WORKING PAPERS W-60 • 21.10.2020.

Dome slatki dome: Utjecaj subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj

Davor Kunovac i Ivan Žilić

PROČITAJ VIŠE >

ISTRAŽIVANJA I-58 • 15.6.2020.

Analiza strukture kapitala poduzeća na osnovi kunskog i deviznog duga

Martin Pintarić

PROČITAJ VIŠE >

ISTRAŽIVANJA I-57 • 21.3.2020.

Distribucija imovine kućanstava u Hrvatskoj

Marina Kunovac

PROČITAJ VIŠE >

PREGLEDI P-47 • 6.3.2020.

20. godišnjica eura: zašto se neke zemlje još ne žele pridružiti

Milan Deskar-Škrbić i Davor Kunovac

PROČITAJ VIŠE >

ISTRAŽIVANJA I-56 • 6.2.2020.

Kolika je konkurencija u hrvatskom bankarskom sektoru? Priča o dva kreditna uzleta i dvije krize

Evan Kraft i Ivan Huljak

PROČITAJ VIŠE >

PREGLEDI P-46 • 30.1.2020.

Poteškoće europskih banaka tijekom globalne financijske krize – uloga tokova kapitala

Mislav Brkić

PROČITAJ VIŠE >

ISTRAŽIVANJA I-55 • 21.1.2020.

Inozemna izravna vlasnička ulaganja i premija stranog vlasništva: slučaj Hrvatske

Matej Bule i Andrijana Ćudina

PROČITAJ VIŠE >

Analitički prilozi u redovnim publikacijama

Makroekonomska kretanja i prognoze

MKP-9/1 • PROSINAC 2020.

Turizam u doba pandemije

MKP-9/2 • PROSINAC 2020.

Cjenovna konkurentnost hrvatskog turizma

MKP-9/3 • PROSINAC 2020.

Financiranje poduzeća tijekom pandemije

MKP-9/4 • PROSINAC 2020.

Ulazak Hrvatske u europski tečajni mehanizam II (ERM II)

MKP-9/5 • prosinac 2020.

Procjena i uloga fiskalnih elastičnosti u Hrvatskoj

MKP-8/1 • srpanj 2020.

Alternativni scenarij projekcije monetarne politike uz pretpostavku drugog vala pandemije

MKP-8/2 • srpanj 2020.

Analiza poslovnih subjekata kojima su isplaćene potpore Vlade RH za očuvanje radnih mjesta

MKP-8/3 • srpanj 2020.

Metodološki pristup izračunu indeksa potrošačkih cijena u vrijeme pandemije COVID-19

MKP-8/4 • srpanj 2020.

Ekonomsko značenje europskih fondova u Hrvatskoj i ostalim novim zemljama članicama EU-a

MKP-8/5 • srpanj 2020.

Mjere monetarne politike HNB-a za ublažavanje negativnih posljedica pandemije

MKP-8/6 • srpanj 2020.

Mjere fiskalne politike za ublažavanje negativnih posljedica pandemije

Financijska stabilnost i Makroprudencijalna dijagnostika

MPD-12/1 • LISTOPAD 2020.

Preliminarne informacije o fiskalnim mjerama i moratorijima uvedenima radi ublažavanja posljedica pandemije

FS-21/1 • KOLOVOZ 2020.

Pregled mjera za pomoć gospodarstvu zbog pandemije koronavirusa

FS-21/2 • KOLOVOZ 2020.

Tržište poslovnih nekretnina u Hrvatskoj

FS-21/3 • kolovoz 2020.

Tko je tražio potpore HZZ-a za očuvanje radnih mjesta

FS-21/4 • kolovoz 2020.

Digitalna transformacija poslovanja kao kanal očuvanja profitabilnosti banaka u Hrvatskoj

FS-21/5 • kolovoz 2020.

Poslovanje investitora koji kupuju neprihodonosne kredite (NPL investitora) u Republici Hrvatskoj

MPD-10/1 • veljača

Makrobonitetne mjere usmjerene na korisnike kredita

HNBlog

HNBlog • 30.12.2020.

Centralnobankarski digitalni novac – nova moda ili stvarna potreba?

IGOR LJUBAJ I LINARDO MARTINČEVIĆ
HNBlog • 16.11.2020.

Utjecaj pandemije i potresa na tržište nekretnina u Zagrebu u prvoj polovini 2020.

Davor Kunovac i Karlo Kotarac
HNBlog • 3.8.2020.

Poboljšava li se razina financijske pismenosti u Hrvatskoj

Josip Pintarić
HNBlog • 17.6.2020.

Euroizacija u doba krize

Ana Martinis
HNBlog • 27.4.2020.

Ima li Hrvatska dovoljno međunarodnih pričuva

Gorana Lukinić Čardić

Ekonomske radionice

Od rujna 2020. godine prešli smo na online način održavanja što je povećalo doseg i praćenje Ekonomskih radionica.

35. EKONOMSKA RADIONICA • 2.12.2020.

Digitalizacija banaka

Slaven Smojver i Ivana Jolić
34. EKONOMSKA RADIONICA • 30.9.2020.

Dome slatki dome: utjecaj subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj

Davor Kunovac i Ivan Žilić (EIZG)
33. EKONOMSKA RADIONICA • 9.9.2020.

Procjena fiskalnih mulitplikatora u Hrvatskoj i stabilizacija javnih financija tijekom boravka u ERM II

Milan Deskar Škrbić, Ana Grdović Gnip i Darjan Milutinović
32. ekonomska radionica • 27.2.2020.

Stambene investicije i dinamika BDP-a

Dubravko Mihaljek (BIS)

KONFERENCIJE

ZAGREB • 18.12.2020.

3. Istraživačka konferencija HNB-a: Predstavljanje rezultata Ankete o financijama i potrošnji kućanstava

Tema konferencije bila je Anketa o financijama i potrošnji kućanstava. Predstavljeni su rezultati ankete za europodručje i Hrvatsku kao i istraživanja provedena u HNB-u na temelju podataka iz te ankete.

PROČITAJ VIŠE >

ZAGREB • 11.12.2020.

Financiranje održivog rasta – konferencija o talijansko-hrvatskoj suradnji i financiranju gospodarskog oporavka

Temeljna ideja ove konferencije bila je okupljanje stručnjaka iz Italije i Hrvatske kako bi raspravljali o ključnim temama koje snažno povezuju naša gospodarstva.

PROČITAJ VIŠE >

DUBROVNIK • 18. – 20.7.2020.

26. Dubrovačka ekonomska konferencija

U srpnju je održana tradicionalna godišnja 26. Dubrovačka ekonomska konferencija. Na konferenciji je predstavljeno nekoliko radova i održana su dva panela, pri čemu je naš istraživački prilog bio:

The Wave Has Risen: Central Banks' Response to Climate Change

Maroje Lang, Sandra Švaljek i Marijana Ivanov

PROČITAJ VIŠE >

Odabrani novi radovi zaposlenika HNB-a u vanjskim publikacijama

Članci u znanstvenim časopisima

Bukovšak, M., Lukinić Čardić, G. i Pavić, N. (2020.): Structure of Capital Flows and Exchange Rate: The Case of Croatia, Empirica, 47(1)

Deskar-Škrbić, M., Buljan, A. i Dumičić, M. (2020.): What drives banks’ appetite for sovereign debt in CEE countries?, Public Sector Economics, 42(2)

Deskar-Škrbić, M., Buljan, A. i Dumičić, M. (2020.): Real interest rate convergence and monetary policy independence in CEE countries, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, 38(2)

Deskar-Škrbić, M., Kotarac, K. i Kunovac, D. (2020.): The Third Round of the Euro Area Enlargement: Are the Candidates Ready?, Journal of International Money and Finance, 107

Deskar-Škrbić, M. i Kunovac, D. (2020.): Twentieth Anniversary of the Euro: Why are Some Countries Still Not Willing to Join? Economists’ View, Comparative Economic Studies, 62

Kunovac, M. (2020.): Distribution of household assets in Croatia, Public Sector Economics 44(3)

Nadoveza Jelić, O. (2020.): Implications of Initial Assumptions in Agri-Environmental Nitrogen Pollution Reduction Policy Design: Quasi-Empirical Evidence from Croatia, German Journal of Agricultural Economics, 69(4)

Nadoveza Jelić, O. i Družić, M. (2020.): Efficiency and Price Effects of Mergers in European Union's Trade and Manufacturing Sectors, Journal of Advanced Research in Law and Economics, 10(4)

Nadoveza Jelić, O. i Šimurina, J. (2020.): Evaluating sectoral effects of agricultural nitrogen pollution reduction policy in Croatia within a CGE framework. Agricultural and Food Economics 8(9)

Štifanić, D., Musulin, J., Miočević, A., Baressi Šegota, S., Šubić, R. i Car, Z. (2020.): Impact of COVID-19 on Forecasting Stock Prices: An Integration of Stationary Wavelet Transform and Bidirectional Long Short-Term Memory, Complexity

radovi u ostalim publikacijama (knjige, zbornici i slično)

Bajo, A., Primorac, M. i Galinec, D. (2020.): Dug i zaduživanje lokalnih jedinica vlasti, objavljeno u Financije županija, gradova i općina (ur. Bajo, A. i Primorac, M.), Ekonomski fakultet sveučilišta u Zagrebu (sveučilišni udžbenik, str. 329–365

Banić, F. (2020.): Stohastička analiza javnog duga: primjer Hrvatske, objavljeno u Tica, J. i Bačić K (ur.), Ekonomska politika u 2021. godini - Hrvatska poslije pandemije 28(10)

Deskar-Škrbić, M., Gnip, A. G. i Milutinović, D. (2020.): Procjena fiskalnih multiplikatora u Hrvatskoj i stabilizacija javnih financija tijekom boravka u ERM II, objavljeno u Tica, J. i Bačić K (ur.), Ekonomska politika u 2021. godini - Hrvatska poslije pandemije 28(3)

Družić, G., Šimović, H., Basarac Sertić, M. i Deskar-Škrbić, M. (ur.) (2020.): Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju, Zagreb: EFZG i HAZU

Dumičić, M. (2020.): Održivost javnog duga i financijska stabilnost, objavljeno u: Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju, Ekonomski fakultet u Zagrebu i HAZU

Huljak, I., Martin R., Moccero, D. i Pancaro, C. (2020.): Do nonperforming loans matter for bank lending and the business cycle in euro area countries?, ECB Working Paper Series, 2411

Mišević, P., Volarević, H. i Perić, M. (2020.): The importance of implied equity value in multiple modelling and valuation structuring for the biggest Croatian chocolate confectionery producer // Book of Proceedings, Economic and Social Development, 53rd International Scientific Conference, University North

Ortega, E. i sur. (Đozović, E. i Kunovac, D.) (2020.): Exchange rate pass-through in the euro area and EU countries, ECB Occasional Paper Series, 241

Pavković, A., Šubić, R. i Hlupić Radić, D. (2020.): Close Cooperation as Path to the Single Supervisory Mechanism, Proceedings of 9th International Scientific Symposium Region, Entrepreneurship, Development / Šimić Leko, M. i Crnković, B. (ur.), Faculty of Economics in Osijek

Šimović, H. i Deskar-Škrbić, M. (2020.): Ekonomika javnog sektora s hrvatskim primjerima, Arhivanalitika

Vujčić, B. i Gattin Turkalj, K. (2020.): Croatia – from hyperinflation to the road to the euro area, objavljeno u: 30 Years of Transition in Europe - Looking Back and Looking Beyond in CESEE Countries, Holzmann, R., Ritzberger-Grünwald, D. i Schuberth, H. (ur.), OENB, Edward Elgar Publishing

gostujući istraživači

GOSTUJUĆI ISTRAŽIVAČI • 2020.

Istraživački projekt "Makroekonomski učinci fiskalne politike u Hrvatskoj"

Ana Grdović Gnip (FAMNIT) u Direkciji za Ekonomsko modeliranje

Cilj projekta bio je pružiti analitičku podlogu za razumijevanje učinaka fiskalne politike i unaprijediti fiskalne prognoze HNB-a.

GOSTUJUĆI ISTRAŽIVAČI • 2020.

Istraživački projekt "Utjecaj subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj"

ivan žilić (eiz) u Direkciji za ekonomsko modeliranje

Cilj projekta bio je poboljšati razumijevanje tržišta nekretnina u Hrvatskoj.


Prijavite se za primanje Istraživačkih vijesti i drugih objava HNB-a putem elektronske pošte na https://www.hnb.hr/e-mail-obavijesti