Informativni dokument o naknadama (FID)
Multivalutni tekući račun
( Ažurirano 1.1.2023.)
Multivalutni žiroračun
( Ažurirano 1.1.2023.)
Osnovni račun
( Ažurirano 3.1.2023.)
Osnovni račun - socijalna kategorija potrošača
( Ažurirano 1.1.2023.)
Paket za mlade
( Ažurirano 1.1.2023.)
Smart paket
( Ažurirano 1.1.2023.)
Start paket
( Ažurirano 1.1.2023.)
Superior paket
( Ažurirano 1.1.2023.)
Tekući račun u eurima
( Ažurirano 21.2.2023.)
Žiroračun u eurima
( Ažurirano 1.1.2023.)
Žiroračun u eurima otvoren on-line bankarstvom [m-zaba]
( Ažurirano 1.1.2023.)