Priopćenja

KPMG i Deloitte & Touche obavit će reviziju poslovanja grupe hrvatskih banaka

Datum 30.4.1998.

Guverner HNB-a u Washingtonu

Datum 13.4.1998.

Savjet HNB-a poduzima mjere za smanjivanje kreditne ekspanzije banaka

Datum 8.4.1998.

Savjet HNB-a predložio sanaciju Dubrovačke banke

Datum 3.4.1998.

Savjet HNB-a povećao kamatnu stopu na lombardne kredite

Datum 1.4.1998.

HNB će odobriti Dubrovačkoj banci kredite za likvidnost

Datum 18.3.1998.

Guverner središnje banke Bosne i Hercegovine u posjetu HNB-u

Datum 16.3.1998.

Nema potrebe za promjenama u monetarnoj politici

Datum 4.3.1998.

Uvođenje PDV-a nije poremetilo likvidnost

Datum 4.2.1998.

Završena prva faza revizije statistike platne bilance

Datum 19.1.1998.

Pretraživanje priopćenja