Krenule operacije na otvorenom tržištu

Objavljeno: 8.6.2005.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici, održanoj pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, izvješće o stanju u bankovnom sustavu u prvom ovogodišnjem tromjesečju, te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti. U raspravi je sudjelovao i ministar financija Ivan Šuker.

Članovi Savjeta HNB-a razmotrili su na današnjoj sjednici i prve učinke mjera donesenih na izvanrednoj sjednici 18. svibnja. Tečaj je došao s tadašnjih 7,29 kuna na 7,34 kune za euro. Na aukciji u ponedjeljak središnja banka otkupila je svih ponuđenih 56,6 milijuna eura po prosječnom tečaju od 7,3356 kuna za euro, emitiravši tako oko 415 milijuna kuna. Do rasta kamata zasad ne dolazi. Likvidnost u bankovnom sustavu je visoka, tako da su banke svakodnevno deponirale u središnjoj banci oko milijardu kuna koje nemaju kome plasirati, a uslijed viška likvidnosti nije bilo ni bilo kakvog ozbiljnijeg zanimanja za operacije na otvorenom tržištu, tako da je ponuda na devet aukcija bila nikakva ili simbolična.

Na današnjoj aukciji, čije se održavanje vremenski poklopilo s prvim obračunom i izdvajanjem obvezne i granične pričuve banaka po odredbama svibanjskih mjera, banke su se konačno zainteresirale i za taj mehanizam monetarne politike. Ponudile su na otkup trezorskih zapisa u ukupnoj vrijednosti 1,71 milijardu kuna, od čega je središnja banka otkupila za 1,34 milijardu kuna, po prosječnoj kamatnoj stopi od 3,68 posto.

Imajući u vidu sve to i ukupne gospodarske i financijske okolnosti u kojima su mjere donijete, Savjet HNB-a ocijenio ih je i na današnjoj sjednici opravdanima. Pritom je ponovo naglašeno da će učinci ovih mjera neizbježno biti kratkoročnog i ograničenog dometa, ukoliko se ne poduzmu mjere gospodarske i fiskalne politike usmjerene na dublje strukturne promjene i smanjivanje fiskalnog deficita. Bez toga nije moguće trajnije otkloniti potrebu za sve većim zaduživanjem, u zemlji ili inozemstvu, a time i izravne ili posredne aprecijacijske pritiske na tečaj.

Savjet HNB-a dao je suglasnost na prijedloge nadležnih nadzornih odbora Istarske kreditne banke Umag d.d. da članica uprave te banke bude Marina Vidič, a u Međimurskoj banci d.d. Čakovec nova članica uprave bit će Ljiljana Horvat.