Monetarna politika bez promjena

Objavljeno: 12.10.2005.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio gospodarska i novčana kretanja u prethodna tri mjeseca i usvojio monetarnu projekciju za posljednje ovogodišnje tromjesečje, te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

U gospodarskim kretanjima najznačajniji je ubrzani rast bruto domaćeg proizvoda u drugom tromjesečju, što nagovještava da će i cjelogodišnji rezultat biti bolji nego što se ranije procjenjivalo. Značajan doprinos rastu dalo je oživljavanje investicija, te neto izvoza roba i usluga u drugom tromjesečju.

Što se tiče cijena, njihov rast je također u proteklom dijelu godine iznad očekivanoga, te se procjenjuje da bi godišnja stopa inflacije mogla iznositi oko 3,7 posto. Uzroci su velikim dijelom na strani ponude ( povećane cijene nafte, poskupljenje povrća i voća uslijed klimatološki nepovoljne godine), gdje je mogućnost uspješnog djelovanja monetarne politike ograničena. Objava početka pregovora s Europskom unijom popraćena je pojačanim aprecijacijskim pritiskom, no nakon samo jedne intervencije središnje banke na deviznom tržištu tečaj je ponovo stabiliziran.

Predviđa se da bi krajem ove godine inozemni dug mogao iznositi oko 83 posto bruto domaćeg proizvoda (krajem prošle godine 82 posto). Država je u značajnoj mjeri svoje zaduživanje preusmjerila na domaće tržište. Porast plasmana banaka po nešto višoj stopi od prošlogodišnje omogućen je u značajnoj mjeri i povećanim deviznim depozitima stanovništva. Najnoviji pokazatelji nagovještavaju da se inozemno zaduživanje banaka usporava. Zaduživanje ostalih sektora u inozemstvu i dalje raste.

Imajući sve to u vidu, Savjet HNB-a ocijenio je da, prema sadašnjim sagledavanjima, u preostalom dijelu godine neće biti bitnih promjena u novčanoj politici. Predviđa se samo "tehnička dorada" postojećeg instrumentarija, kako bi se olakšalo upravljanje likvidnošću u sustavu.

Savjet HNB-a dao je suglasnost nadzornim odborima nekoliko banaka na nova imenovanja predsjednika ili članova uprava: Zoran Sikirica bit će član uprave u Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb; Sandi Šola predsjednik a Sanda Cvitešić članica uprave u Karlovačkoj banci d.d. Karlovac; Nenad Jeđud predsjednik uprave Međimurske banke d.d. Čakovec, te Vlasta Žubrinić Pick članica uprave Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb