Objasni mi

Koje je promjene donijelo pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu kreditnim institucijama, a koje nacionalnim sanacijskim tijelima odnosno Hrvatskoj narodnoj banci?

Koja je uloga hrvatskog nacionalnog sanacijskog tijela za kreditne institucije u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Kako se donose odluke u Jedinstvenom sanacijskom odboru?

Za koje je kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran i što to znači?

Koja je uloga Jedinstvenoga sanacijskog odbora?

Koje su prednosti SRM-a u odnosu na nacionalne sanacijske mehanizme?

Što je jedinstveni sanacijski mehanizam?

Koja je poveznica između priprema Hrvatske za ulazak u ERM II, ulaska u supervizorsku blisku suradnju s Europskom središnjom bankom i pristupanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Koji je bio vremenski raspored i opseg sveobuhvatne procjene u Republici Hrvatskoj?

Tko je u Hrvatskoj provodio sveobuhvatnu procjenu, ESB ili HNB?

Što je sveobuhvatna procjena (comprehensive assessment; CA) i zašto se provodi?

Kako se usvajaju supervizorske odluke vezane uz hrvatske banke tijekom bliske suradnje s ESB-om?

Kako se usvajaju supervizorske odluke u Republici Hrvatskoj?

Kako se usvajaju supervizorske odluke u jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM)?

Na što se odnose supervizorske odluke koje izdaje ESB?

Koje ovlasti Hrvatska narodna banka zadržava u nadzoru banaka u odnosu na Europsku središnju banku?

Što je postupak nadzorne provjere i ocjene (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP)?

Koja je uloga zajedničkih nadzornih timova (Joint Supervisory Teams; JSTs)?

Što uspostavljanje bliske suradnje s ESB-om znači za nadzor hrvatskih banaka?

Zašto je Hrvatska uspostavila blisku suradnju s Europskom središnjom bankom?

Što su manje značajne institucije (less significant institutions)?

Što neku banku čini značajnom (significant institution)?

Što je jedinstveni nadzorni mehanizam?

Što je bankovna unija?

Što su virtualne valute?