Kako zamijeniti novčanice i kovanice kune?

Kako zamijeniti novčanice i kovanice kune?

Objavljeno: 14.6.2023.

Novčanice i kovanice kune mogu se zamijeniti u poslovnicama banaka, HP-Hrvatske pošte d.d. (u nastavku: pošta) i poslovnicama Financijske agencije (u nastavku: Fina), koje obavljaju zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 1 euro = 7,53450 kuna.

Banke, pošta i Fina pri zamjeni gotovog novca kune za gotov novac eura ne naplaćuju naknadu ako se mijenja najviše 100 novčanica i najviše 100 kovanica kune u jednoj transakciji. Hoće li ili ne banke, pošta i Fina naplatiti naknadu za zamjenu količine koja prelazi prethodno navedeno ograničenje, ovisi o njihovim poslovnim politikama. Također, građani mogu u bankama, bez ikakvih ograničenja i naknada, tijekom razdoblja od 12 mjeseci nakon dana uvođenja eura provesti uslugu zamjene gotovog novca kune u euro uz istovremenu uslugu pologa na račun u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, pri čemu će se primjenjivati propisi kojima se i inače uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Od 1. siječnja 2024. banke, pošta i Fina prestaju pružati uslugu zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura, a novčanice i kovanice kune moći će se zamijeniti u Hrvatskoj narodnoj banci bez naknade i bez ograničenja u količini. Hrvatska narodna banka bez vremenskog će ograničenja mijenjati novčanice kune, dok će se kovanice kune moći zamijeniti u roku od tri godine od dana uvođenja eura, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2025.