Kako se razvija digitalni euro?

Kako se razvija digitalni euro?

Objavljeno: 13.12.2023.

ESB je započeo s fazom istraživanja u listopadu 2021., koja je trajala do listopada 2023. godine. U toj fazi istraživanja ispitivala se mogućnost oblikovanja digitalnog eura i njegove distribucije te utjecaj koji bi mogao imati na tržište kao i na provođenje monetarne politike, odnosno financijsku stabilnost. U listopadu 2023. ESB je donio odluku da se nastavlja s projektom digitalnog eura i prelazi u sljedeću tzv. pripremnu fazu koja će trajati dvije godine.

Europska komisija predstavila je u lipnju 2023. nacrt zakonodavnog prijedloga o digitalnom euru, kao izraz volje građana EU-a u glede ključnih značajki koje digitalni euro treba imati.

Nakon odluke Upravnog vijeća ESB‑a o nastavku razvoja projekta digitalnog eura ESB će izraditi i ispitati moguća tehnička i poslovna rješenja potrebna za uvođenje digitalnog eura. Pritom digitalni euro potpuno ovisi o donošenju zakona o digitalnom euru i vremenski i što se tiče svih odredaba tog zakona. Eurosustav će, bude li potrebno, prilagoditi dizajn digitalnog eura u skladu sa zaključcima zakonodavnih rasprava u Europskom parlamentu. Ta će se dva postupka – zakonodavni postupak i postupak dizajniranja – odvijati istodobno kako bi se stvorili svi preduvjeti da Eurosustav može prema svojoj autonomnoj odluci izdati digitalni euro.

ESB i nacionalne središnje banke europodručja pobrinut će se da digitalni euro zadovoljava potrebe korisnika. Zato Eurosustav blisko surađuje s tvorcima politika, zakonodavcima, tržišnim sudionicima i organizacijama civilnog društva, a iznimno su važne i fokus-skupine koje služe kao forumi u kojima se izravno slušaju mišljenja i sklonosti pojedinaca.