Pitanja i odgovori o NKSInst platnom sustavu

Objavljeno: 5.11.2020.

Što je NKSInst platni sustav i tko je njegov upravitelj?

Hrvatska narodna banka dana 12. veljače 2020., u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu, izdala je odobrenje za rad NKSInst platnom sustavu.

Platni sustav predstavlja infrastrukturu koja omogućuje prijenos plaćanja između računa koji se vode kod različitih pružatelja platnih usluga (međubankovna plaćanja). Ovaj platni sustav omogućuje i izvršenje plaćanja između računa koji se vode kod istog pružatelja platnih usluga (unutarbankovna plaćanja).

NKSInst platni je sustav za izvršenje platnih transakcija u kunama, između platitelja i primatelja plaćanja, u gotovo realnom vremenu.

Sudionici u platnom sustavu mogu biti kreditne institucije (banke). Obračunski dan NKSInst platnog sustava jednak je kalendarskom danu.

Upravitelj je novoga NKSInst platnog sustava Financijska agencija (u nastavku teksta: Fina).

Fina je na hrvatskom platnom tržištu ujedno upravitelj i Nacionalnoga klirinškog sustava (od 2001. godine za izvršenje nacionalnih platnih transakcija u kunama) i EuroNKS-a (od 2016. godine za izvršenje nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima).

Što je instant plaćanje provedeno preko NKSInst platnog sustava?

Preko NKSInst platnog sustava izvršavaju se platne transakcije instant kreditnih transfera u kunama (instant plaćanja).

Instant kreditni transfer kreditni je transfer koji se izvršava u vrlo kratkom roku (u gotovo realnom vremenu) – instantno, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini (24/7/365)..

Uslugu izvršenja instant kreditnih transfera u kunama mogu koristiti klijenti onih banaka koje su sudionice NKSInst platnog sustava, i to različitim kanalima plaćanja (online odnosno mobilnim i internetskim bankarstvom, preko mobilne aplikacije)

Što je to kreditni transfer?

Kreditni transferi su platne transakcije koje zadaju platitelji i kojima platitelj tereti svoj IBAN račun u banci i odobrava IBAN račun primatelja u istoj ili drugoj banci, bilo putem papirnatih obrazaca (na šalterima u poslovnicama banaka ili u institucijama/tvrtkama koje s bankama imaju ugovor o zaprimanju naloga za plaćanje) bilo putem internetskog ili mobilnog bankarstva.

Iako se ova vrsta platnih transakcija često kod potrošača koristi kao sinonim za nalog za plaćanje, ona predstavlja kreditni transfer. Takva platna transakcija nema poveznicu s pojmom "kredit", već dolazi od engleskog izraza credit transfer, čime se podrazumijeva da je platitelj zadao novčani prijenos sredstava u korist računa primatelja plaćanja, tj. odobrenje (engl. credit).

Koje su potencijalne primjene plaćanja koja se mogu zadavati kao instant kreditni transferi (instant plaćanja)?

Instant kreditni transferi (instant plaćanja) imaju mogućnost široke primjene.

Svoju primjenu nalaze kod plaćanja između dva potrošača (engl. peer-to-peer ili person-to-person plaćanja – P2P), između potrošača i poslovnih subjekata (engl. peer-to-business plaćanja – P2B) i obratno (B2P) te plaćanja između poslovnih subjekata (engl. business-to-business plaćanja – B2B).

Primjer P2P plaćanja jesu plaćanja prema prijateljima, članovima obitelji, podjela računa u ugostiteljskim objektima, podjela troškova kupnje poklona između prijatelja, posuđivanje i sl., a često ih karakterizira hitnost.

P2B plaćanja primjerice mogu biti kupnja u internetskoj trgovini, plaćanje usluga taksi prijevoza, plaćanje računa u restoranu, plaćanje komunalne usluge, plaćanje hitnog osiguranja, plaćanje parkiranja i cestarina, korištenje automata za hranu i piće, nadoplata pretplatničkog računa.

B2P plaćanja mogu biti primjerice isplate osiguranja, povrati (reklamacije) u trgovinama, ali tim se putem mogu isplaćivati i plaće, dnevnice i naknade za službeni put ili honorari.

B2B plaćanja mogu biti plaćanje računa, plaćanje hitnog osiguranja, plaćanje carine, plaćanje poreza, doprinosa i drugih davanja.

Kada je sustav počeo s radom i koje su banke od početka rada sudionice NKSInst platnog sustava?

NKSInst platni sustav od 29. listopada 2020. omogućit će bankama pružanje usluge instant plaćanja. Trenutačno u NKSInst platnom sustavu sudjeluju tri banke:

 • Hrvatska poštanska banka d. d., Zagreb
 • Partner banka d.d., Zagreb
 • Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb.

Hoće li i kada i ostale banke pristupiti sustavu?

Hrvatska narodna banka očekuje da ostale banke osiguraju uvjete za pružanje usluge instant plaćanja svojim klijentima do kraja 2021. godine.

Koje su osnovne značajke ovoga platnog sustava u odnosu na druge platne sustave u RH?

Osnovne značajke instant kreditnih transfera izvršenih preko NKSInst platnog sustava su:

 • izvršenje plaćanja u gotovo realnom vremenu
 • plaćanja se provode 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini (24/7/365)
 • obračunski dan jednak je kalendarskom danu
 • maksimalni iznos plaćanja po pojedinoj platnoj transakciji određen je u iznosu do 100.000 kuna.

Ovaj platni sustav omogućuje provođenje instant plaćanja u gotovo realnom vremenu, tj. u standardnom roku od najduže 10 sekundi. Navedeni vremenski rok uključuje terećenje IBAN računa platitelja, izvršenje međubankovnog obračuna zadane instant platne transakcije i odobrenje IBAN računa primatelja plaćanja. U odnosu na navedeno standardno vrijeme izvršenja, a s obzirom na prirodu i svrhu usluge instant plaćanja, NKSInst platni sustav svojim će tehnološkim rješenjima nastojati znatno skratiti potrebno vrijeme izvršenja, i to na rok do 4 sekunde.

Koje su prednosti ovoga platnog sustava za korisnike platnih usluga banaka koje su sudionice NKSInst platnog sustava?

Prednosti NKSInst platnog sustava za platitelje i primatelje plaćanja:

za platitelje:

 • izvršenje plaćanja (podmirenje obveze) u bilo koje vrijeme
 • izvršenje plaćanja s bilo koje lokacije putem digitalnih kanala
 • izvršenje plaćanja odmah u vrlo kratkom roku
 • jednostavnost izvršenja plaćanja
 • mogućnost razvoja i korištenja mobilnih aplikacija za različite namjene plaćanja
 • mogućnost bezgotovinskog plaćanja za one koji nemaju ili se ne žele koristiti platnim karticama

za primatelje potrošače:

 • trenutačno odobrenje IBAN računa primatelja
 • sredstva su odmah raspoloživa na računu primatelja i mogu se koristiti
 • mogućnost razvoja i korištenja aplikacija za plaćanje na mobilnom telefonu

za primatelje trgovce i druge pružatelje usluga:

 • trenutačno odobrenje IBAN računa primatelja
 • uspostavljanje novih oblika internetske prodaje ili prodaje robe i usluga koje nisu bile pogodne ili isplative za prodaju putem drugih oblika plaćanja
 • bolje upravljanje likvidnošću
 • niži transakcijski troškovi (nema troškova manipuliranja gotovim novcem, zaštite gotovog novca, naknada za kartične transakcije i sl.)
 • privlačenje novih segmenata tržišta i novih korisnika – instant plaćanje može se koristiti u uslugama koje su dosad bile isključivo plaćane gotovim novcem
 • instant plaćanjima mogu se koristiti primatelji koji ne žele ili ne mogu primati platne kartice.

Što platni promet u RH dobiva početkom rada ovoga platnog sustava?

Početkom rada NKSInst platnog sustava korisnicima platnih usluga omogućuje se usluga instant plaćanja 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini (24/7/365), dakle i u neradne dane (npr. subota/nedjelja ili u vrijeme blagdana i praznika). Instant plaćanja osnova su za razvoj novih, inovativnih oblika plaćanja temeljenih na brzini i inovativnim digitalnim rješenjima. Posebnost ovoga platnog sustava ogleda se u brzoj razmjeni novčanih sredstava od platitelja do primatelja plaćanja.

Koliko će plaćanja preko NKSInst platnog sustava koštati korisnike platnih usluga (potrošači, poslovni subjekti)?

Naknade svojim korisnicima za instant plaćanja pružatelji platnih usluga (banke) utvrđuju samostalno na tržišnom načelu.

Fina će kao upravitelj platnog sustava u početku rada sustava osloboditi banke naknade za izvršavanje plaćanja preko NKSInst platnog sustava, u razdoblju do 30. lipnja 2021., a nakon tog razdoblja prema cjeniku usluga platnog sustava koji se javno objavljuje (od 0,10984 do 0,31376 kuna po transakciji). Navedeni cjenik predmet je poslovne odluke upravitelja platnog sustava.

Na koji se način zadaju instant plaćanja?

U početnoj fazi razvoja usluge instant plaćanja, korisnici će moći zadavati instant plaćanja online, internetskim i mobilnim bankarstvom.

Međutim, u svrhu zadavanja instant plaćanja banka može korisnicima usluga razviti i ponuditi i posebne aplikacije za plaćanje na mobilnom telefonu, koje su danas raširene na tržištu Europske unije. Takve aplikacije omogućuju brzo i jednostavno zadavanje i primanje instant plaćanja, jednostavno pretraživanje izvršenih plaćanja te niz drugih korisnih funkcionalnosti. Mobilne aplikacije mogu biti dio postojećih aplikacija mobilnog bankarstva ili se mogu razviti i koristiti kao samostalne mobilne aplikacije.

Svaka banka može razviti vlastito rješenje, a hrvatska bankovna zajednica inicirala je i razvoj standardizirane platforme za plaćanje za sve pružatelje platnih usluga na hrvatskom tržištu.

Primjer korištenja aplikacije za plaćanje na mobilnom telefonu:

 1. Platitelj sa svojom bankom ugovara uslugu, a banka mu omogućuje korištenje usluge ili preko mobilnog bankarstva ili putem samostalne aplikacije.
 2. Aplikaciju koja je raspoloživa na internetu potrebno je instalirati na mobilni telefon i aktivirati pristupnim lozinkama koje je korisniku dostavila banka.
 3. Koristeći se aplikacijom platitelj može zadati plaćanje na teret svojeg računa u korist računa primatelja plaćanja (člana obitelji, prijatelja, trgovca ili drugog pružatelja usluge i sl.).
 4. Primatelja plaćanja korisnik usluge izabire iz svojih kontakata u mobilnom telefonu, a aplikacija povezuje odabrani kontakt s njegovim IBAN-om računa pomoću baze podataka (primjerice Registar posrednih identifikatora računa – RPIR).
 5. Aplikacija može nuditi različite mogućnosti pri plaćanju: podjelu računa u restoranu, zahtjev za podjelu troškova kupnje poklona među prijateljima i sl.
 6. Aplikacija može nuditi i pojednostavnjeno plaćanje računa za kupljenu robu ili uslugu skeniranjem QR kôda s računa na papiru, tabletu, POS uređaju i slično.
 7. Iz QR kôda generira se nalog za plaćanje sa svim potrebnim podacima.
 8. Platitelj autorizira transakciju u samostalnoj aplikaciji ili preko svojega mobilnog bankarstva na isti način kao i bilo koje drugo plaćanje u mobilnom bankarstvu.
 9. Primatelj plaćanja potrošač dobiva trenutačnu obavijest kada je plaćanje odobreno na njegov IBAN račun i može se odmah koristiti sredstvima.
 10. Primatelj plaćanja – trgovac (pružatelj usluge) dobiva trenutačnu obavijest o izvršenom plaćanju i može isporučiti robu. Sredstva su odmah raspoloživa na računu trgovca i može se njima koristiti.
 11. Aplikacija omogućuje povezivanje s programima nagrađivanja i daje pregled zaprimljenih plaćanja i druge informacije.

Je li moguće zadati instant plaćanje koristeći se adresarom iz mobilnog telefona?

Zadavanje plaćanja unošenjem IBAN računa primatelja plaćanja nije korisnički primjereno za instant plaćanja koja podrazumijevaju iznimno jednostavno korisničko iskustvo, i to u realnom vremenu. Ujedno, platitelj možda i ne zna IBAN primatelja plaćanja.

Rješenja za instant plaćanja često omogućuju korisnicima zadavanje plaćanja koristeći se njima poznatim podacima za odabir primatelja – primjerice brojem mobilnog telefona primatelja plaćanja (iz imenika svojega mobilnog telefona), e-poštom primatelja i slično.

U svrhu olakšavanja instant plaćanja formirana je i jedinstvena baza identifikatora, tzv. Registar posrednih identifikatora računa (RPIR), koja povezuje kontaktne podatke primatelja plaćanja (primjerice iz imenika mobilnog telefona) s njegovim IBAN-om računa.

Što je RPIR i na kojim se osnovnim postavkama koristi ova baza podataka korisnika platnih usluga?

Usporedno s razvojem i pripremom za rad novoga platnog sustava na inicijativu bankovne zajednice razvijen je i Registar posrednih identifikatora računa. To je jedinstvena baza podataka u kojoj se uz suglasnost korisnika mogu pohraniti podaci o brojevima mobitela, e-pošti ili OIB-ovima i pripadajućim IBAN računima korisnika platnih usluga.

Uspostavom RPIR baze omogućuje se jednostavnije zadavanje naloga za plaćanje pomoću "posrednog identifikatora računa" (PIR), tako da platitelj umjesto unošenja IBAN računa primatelja plaćanja jednostavno izabere broj mobilnog telefona primatelja iz svojeg adresara koji se potom preko RPIR-a poveže s IBAN računom samog primatelja.

Tako se olakšava i ubrzava zadavanje plaćanja koje je moguće izvršiti bez poznavanja IBAN-a računa primatelja plaćanja.

Način korištenja RPIR baze podataka za korisnika usluge banke:

 1. Banka mora prethodno od svojega korisnika platnih usluga dobiti pristanak da i drugi pružatelji platnih usluga (korisnici RPIR-a) mogu na temelju PIR-a dobiti podatke o njegovu IBAN-u, imenu i prezimenu / nazivu tvrtke.
 2. Pružatelji platnih usluga (korisnici RPIR-a) podacima iz registra o korisnicima platnih usluga smiju se koristiti samo u svrhu izvršenja svojih usluga po nalogu svojih korisnika usluga.
 3. Podatke u RPIR uvijek dostavlja i za točnost odgovara banka za svojega korisnika usluge.
 4. Banka za svojega korisnika usluge izvršava registraciju korisnika usluge u RPIR-u, što podrazumijeva unos podataka u RPIR: IBAN, uz ime i prezime / naziv tvrtke.

Primjer zadavanja plaćanja potrošača u mobilnom bankarstvu:

 1. Platitelj tijekom zadavanja platnog naloga primatelja plaćanja odabire kao osobu iz imenika (adresara) na svojem mobilnom telefonu odnosno njegov broj telefona.
 2. Banka platitelja provjerava u RPIR-u je li odabrani primatelj plaćanja iz imenika (adresara) mobilnog telefona registriran u RPIR-u.
 3. RPIR povezuje broj mobilnog telefona primatelja plaćanja s IBAN-om računa primatelja plaćanja i banka platitelja dobiva podatak o njegovom IBAN-u računa.
 4. Nakon što banka platitelja dobije podatak o IBAN-u računa primatelja, ona kreira/priprema platnu transakciju za platitelja (s pomoću dobivenih podataka o IBAN-u računa primatelja).
 5. Platitelj (najčešće kroz aplikativno rješenje za plaćanje) autorizira pripremljenu platnu transakciju i plaćanje se provodi.

Uvjet za izvršenje instant plaćanja korištenjem RPIR-ove baze podataka jest taj da su banka platitelja i banka primatelja sudionici NKSInst platnog sustava i da je primatelj registriran u RPIR-u.

RPIR baza usklađena je sa standardima SPL-a (engl. Standardised Proxy Lookup) – jedinstvenom europskom bazom koju je razvilo Europsko platno vijeće (engl. European Payments Council) u svrhu interoperabilnosti na razini EU-a, odnosno mogućnosti da se korištenjem baze mogu zadavati plaćanja u korist bilo kojeg primatelja plaćanja na području Europske unije.

Kako se zadaju instant plaćanja putem QR kôda?

Na inicijativu banaka u tijeku je razvoj rješenja kojim bi se olakšalo zadavanje plaćanja korištenjem QR kôda.

Kako bi takva rješenja zaživjela na tržištu, potrebno je razviti cjelovito rješenje u odnosu banka platitelja – platitelj kupac (korisnik usluge) – primatelja plaćanja trgovac (pružatelj usluga) – banka primatelja plaćanja, koje bi bilo prihvatljivo tržištu.

Zadavanje instant plaćanja očitanjem QR kôda moguće je putem aplikacija za plaćanje na mobilnom telefonu, a korisničko iskustvo zasniva se na aplikacijskim rješenjima.

Ovakva su rješenja već u upotrebi na tržištu Europske unije.

Primjena QR kôda u svakodnevnim plaćanjima, primjerice tijekom kupnje u maloprodajnim dućanima, odvijala bi se prema sljedećem:

 • Kupac (platitelj) pri plaćanju računa u trgovinama, osim ostalih oblika plaćanja (gotovina, platna kartica), mogao bi svoj račun podmiriti i putem aplikacije za plaćanje na svojem mobilnom telefonu.
 • Ako bi platitelj odabrao takvo plaćanje skeniranjem QR kôda koji mu trgovac producira putem POS-a, nekoga drugoga tehnološkog uređaja ili na drugi način, nalog se odmah izrađuje u aplikaciji platitelja i nakon autorizacije platna transakcija izvršava se u korist računa primatelja.

Kako će se instant kreditni transferi izvršavati i kako će NKSInst platni sustav raditi u uvjetima uvođenja eura u RH?

Transakcije instant kreditnih transfera izvršavat će se sukladno Pravilima HRK SCTInst sheme koju su izradile i usvojile banke, a koja je istovjetna SEPA SCT Inst shemi za instant kreditne transfere u eurima koju je razvilo Europsko platno vijeće. Stoga će, uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, NKSInst platni sustav nastaviti s radom pod istim uvjetima, samo će se promijeniti novčana jedinica u kojoj se izvršavaju instant kreditni transferi.