Pokazatelji financijske stabilnosti – primjer Hrvatske

Objavljeno: 4.9.2015.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 46
Autor Mirna Dumičić
Datum Rujan 2015.
JEL E44, E50, E58
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

financijska stabilnost, sistemski rizici, otpornost financijskog sustava, analiza glavne komponente, Hrvatska

U ovom radu financijska stabilnost promatra se kroz procese akumulacije i materijalizacije sistemskih rizika. U tu su svrhu s pomoću metode analize glavne komponente na primjeru Hrvatske konstruirana dva kompozitna pokazatelja: indeks akumulacije sistemskih rizika i indeks koji odražava posljedice njihove materijalizacije. Pri konstruiranju indeksa uzeta su u obzir specifična obilježja i rizici karakteristični za mala, otvorena gospodarstva. Takav pristup analizi sistemskih rizika olakšava praćenje i razumijevanje stupnja financijske stabilnosti te komunikaciju nositelja makroprudencijalne politike s javnošću.