Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH

Objavljeno: 16.8.2015.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 45
Autor Tomislav Galac
Datum Srpanj 2015.
JEL D22, E32, J23, L25
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

globalna kriza, Hrvatska, rast poduzeća

Provedeno istraživanje otkriva linearne veze između pojedinačnih obilježja poduzeća prije izbijanja globalne financijske i gospodarske krize 2008. godine i njihova rasta mjerenog brojem zaposlenih tijekom gospodarske krize u razdoblju 2009. – 2013. Najvažniji je zaključak taj da su obilježja koja su povezana s bržim rastom poduzeća u pretkriznom razdoblju (2003. – 2007.) uglavnom ista ona obilježja koja su povezana i s bržim rastom tijekom krize, od 2009. do 2013. godine, ali samo ako se u obzir ne uzme upravljanje poduzećem u krizi. Drugi je najvažniji zaključak taj da je upravljanje poduzećem tijekom krize relevantno za rast. No i nakon što se ono uzme u obzir, može se zaključiti da su tijekom krize brže rasla manja poduzeća, poduzeća u državnom vlasništvu, poduzeća koja su barem djelomično izvozila te poduzeća koja su se manje oslanjala na interno financiranje, imala veću efikasnu veličinu i bila radno manje intenzivna – prije krize. U ovoj fazi istraživanja pronađene veze između rasta i drugih obilježja poduzeća tek su parcijalni korelacijski odnosi u kontekstu pretpostavljenih linearnih modela.