Javni natječaj – prodaja nekretnine u vlasništvu HNB-a

Objavljeno: 20.3.2024. Ažurirano: 3.6.2024.

Hrvatska narodna banka u skladu s odredbama Pravilnika o upravljanju i raspolaganju dugotrajnom materijalnom imovinom Hrvatske narodne banke, Ev. br. 375/2022 od 23. prosinca 2022., može prodati nekretninu u svojemu vlasništvu putem javnog natječaja po cijeni koja odgovara tržišnoj vrijednosti nekretnine. Detalji o uvjetima prodaje nalaze se u tekstu javnog natječaja.