Priopćenja HNB-a

Savjet HNB-a: J&T preuzima Vaba banku

9.6.2014.

Objašnjenje Hrvatske narodne banke u povodu zanimanja javnosti za pitanja vezana uz zloporabu usluge elektroničkog bankarstva

28.5.2014.

Savjet HNB-a: HNB i 2013. uspješno ostvarivao svoje zadaće

14.5.2014.

Savjet HNB-a: usvojena nova monetarna projekcija

18.4.2014.

Objašnjenje u povodu zanimanja javnosti za primanja guvernera Hrvatske narodne banke

14.3.2014.

Savjet HNB-a: državnom proračunu 431,9 milijuna kuna

12.3.2014.

Misija MMF-a počela posjet Hrvatskoj

20.2.2014.

Savjet HNB-a: suglasnost za nove dioničare Karlovačke banke

19.2.2014.

Savjet HNB-a: nova numizmatička izdanja

5.2.2014.

Supervizori i poslovni bankari u HNB-u

31.1.2014.

HNB prodao 240,2 milijuna eura

31.1.2014.

333 milijuna kuna dodatne likvidnosti bankama

2.1.2014.

Savjet HNB-a: suglasnost za novu članicu uprave Karlovačke banke

20.12.2013.

Savjet HNB-a: usvojena monetarna projekcija za 2014.

16.12.2013.

Savjet HNB-a: stopa obvezne pričuve smanjena sa 13,5 na 12 posto

28.11.2013.