HNB će postupiti prema presudi Visokog upravnog suda RH

Objavljeno: 19.10.2016.

Hrvatska narodna banka zaprimila je 18. listopada 2016. presudu Visokoga upravnog suda RH kojom se odbija tužbeni zahtjev HNB-a za poništenje rješenja povjerenice za informiranje, u kojemu je zatražena dostava podataka u vezi s konverzijom kredita u švicarskim francima, a koje je Udruga Franak zatražila od HNB-a 19. siječnja ove godine. Presuda je uslijedila nakon što je, po zaprimljenom rješenju povjerenice, HNB zatražio od Visokoga upravnog suda da ispita njezinu odluku, i to posebno uzimajući u obzir činjenicu da tri hrvatska zakona nalažu HNB-u dužnost čuvanja tajnosti i povjerljivosti podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a čija je dostava Udruzi Franak bila naložena rješenjem povjerenice za informiranje.

Zaštita povjerljivosti i tajnosti tih podataka propisana je, naime, člankom 206. Zakona o kreditnim institucijama, člankom 23. stavkom 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju te člankom 53. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Uzimajući u obzir ta zakonska ograničenja, HNB je na dva, od ukupno pet, zahtjeva Udruge Franak odgovorio neposredno Udruzi još u veljači ove godine, a za preostala tri proveo je test razmjernosti i javnog interesa te utvrdio da bi odgovorom odnosno dostavom traženih podataka prekršio spomenuta tri zakona.

Pritom je HNB, uvažavajući propise o povjerljivosti i tajnosti, u Polugodišnjoj informaciji objavio informacije o aktivnostima HNB-a u tijeku postupka konverzije kredita u švicarskim francima, s izuzetkom imenovanja banaka. Tako je, u cilju nadzora i praćenja zaštite potrošača, HNB zaprimio i obradio više od 2251 prigovora potrošača; izmijenjeno je 27.220 aneksa ugovora o kreditu nakon što su iz njih isključene sporne odredbe; izrađena su 6954 nova, tj. ponovljena izračuna konverzije, ponuđena klijentima dviju banaka; za 400 klijenata jedne banke ispravljeni su izračuni korištenjem kamatne stope na točan datum, a 544 nova izračuna konverzije dostavljena su i klijentima s otkazanim kreditima. Naposljetku, pokrenute su formalne mjere protiv banaka u slučajevima utvrđenih nezakonitosti u primjeni ZID-a ZPK-a (zapisnici, rješenja i prekršajni postupci) – HNB je izdao pet zapisnika i dva rješenja, a pokrenuta su i tri prekršajna postupka.

Presuda Visokoga upravnog suda iznimno je važna jer je njome, ocijenivši javni interes prevladavajućim, prvi put sud RH donio odluku kojom se tajni i povjerljivi bankovni i supervizorski podaci kojima raspolaže HNB, a koji su kao takvi propisani u trima spomenutim zakonima i za koje je HNB u provedenom testu razmjernosti utvrdio da preteže obveza čuvanja tajnosti, moraju otkriti u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama. U tom smislu, riječ je o presedanu u sudskoj praksi o bankovnoj superviziji koji bi mogao imati znatne učinke u budućnosti.

HNB će postupiti prema presudi Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske. No, pri objavljivanju i dostavi podataka, kao i pri provedbi testova razmjernosti na osnovi budućih zahtjeva za pristup informacijama, HNB će i nadalje pozorno procjenjivati interes javnosti za pristup traženim podacima u odnosu na obvezu čuvanja povjerljivosti i tajnosti prikupljenih supervizorskih informacija utvrđenu propisima RH i EU-a koji reguliraju bankovnu superviziju i nadzor banaka.