Rezultati Ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za četvrto tromjesečje 2016. godine

Objavljeno: 9.2.2017.

S namjerom da poslovnoj zajednici i široj javnosti ponudimo dodatne informacije o kretanju ponude i potražnje za kreditima, Hrvatska narodna banka počinje s objavom agregiranih rezultata Ankete o kreditnoj aktivnosti banaka. Tromjesečna Anketa provodi se od listopada 2012. godine te je do kraja 2016. provedeno ukupno 18 krugova, u kojima su u prosjeku sudjelovale gotovo sve banke u Republici Hrvatskoj. Rezultati Ankete objavljuju se jednom tromjesečno u obliku tablica i slika, a odgovori pojedinačnih banaka agregiraju se u neto postotke na temelju udjela pojedine banke u pripadajućim skupinama kredita.

Standardi odobravanja kredita za poduzeća nastavili su se ublažavati tijekom četvrtog tromjesečja 2016. godine, a potražnja je nastavila rasti. Ublažavanju standarda za kredite poduzećima tijekom posljednjeg tromjesečja 2016., ali i cijele prethodne godine, najviše su pridonijeli povoljni uvjeti na bankovnom tržištu (konkurencija među bankama i likvidnost), ali i pozitivna očekivanja u vezi s općim gospodarskim kretanjima. Poboljšanje gospodarskih uvjeta pozitivno se odrazilo i na potražnju za kreditima, pri čemu su u četvrtom tromjesečju 2016. na rast kreditne potražnje poduzeća najviše utjecale investicije u fiksni kapital, dok je u cijeloj prethodnoj godini financiranje zaliha i obrtnoga kapitala davalo najveći pozitivan doprinos potražnji.

Slika 1. Krediti poduzećima


Napomena: Podaci su neto postotak banaka ponderiran udjelom u ukupnim kreditima poduzećima. Neto postotak za standarde odobravanja jest razlika između udjela banaka koje su navele pooštravanje standarda i udjela banaka koje su navele ublažavanje standarda. Neto postotak za potražnju razlika je između udjela banaka koje su navele rast potražnje i udjela banaka koje su navele smanjenje potražnje.
Izvor: HNB

Za sektor stanovništva standardi odobravanja stambenih kredita u posljednjem su se tromjesečju 2016. nastavili ublažavati, dok je za potrošačke i ostale kredite zabilježeno pooštravanje. U gotovo cijeloj 2016. godini standardi odobravanja za obje vrste kredita stanovništvu ublažavali su se poglavito pod utjecajem konkurencije među bankama, smanjenja troškova izvora sredstava, ali i zbog pozitivnih očekivanja o gospodarskim kretanjima, dok je na pooštravanje standarda za potrošačke i ostale kredite zamjetan utjecaj imala kreditna sposobnost klijenta. Potražnja je u četvrtom tromjesečju nastavila rasti za obje skupine kredita stanovništvu, iako slabijim intenzitetom u odnosu na prethodni dio protekle godine. Povećana potrošnja kućanstava, bolja perspektiva tržišta nekretnina i rast pouzdanja potrošača ujedno su i glavni činitelji rasta potražnje stanovništva za kreditima u 2016. godini.

Slika 2. Krediti stanovništvu

a) Stambeni krediti b) Potrošački i ostali krediti

Napomena: Podaci su neto postotak banaka ponderiran udjelom u ukupnim kreditima stanovništvu. Neto postotak za standarde odobravanja jest razlika između udjela banaka koje su navele pooštravanje standarda i udjela banaka koje su navele ublažavanje standarda. Neto postotak za potražnju razlika je između udjela banaka koje su navele rast potražnje i udjela banaka koje su navele smanjenje potražnje.
Izvor: HNB

Detaljni rezultati Ankete zaključno s četvrtim tromjesečjem 2016. mogu se pronaći na: Rezultati Ankete o kreditnoj aktivnosti banaka