Govori

Izlaganje guvernera HNB-a dr. Željka Rohatinskog u Hrvatskom Saboru

6. 2006.

Zaštita potrošača kao cilj supervizije

2. 2005.

Monetarna politika

11. 2004.

Aktualna ekonomska situacija i mjere monetarne politike

11. 2003.

Izlaganje guvernera HNB-a dr. Marka Škreba u Hrvatskom državnom saboru

4. 2000.