Pretraživanje publikacija

Rezultati petoga HNB-ova anketiranja banaka

Publikacija Pregledi
Datum Kolovoz 2008.
Broj P - 24
Autori Lana Ivičić, Mirna Dumičić, Ante Burić i Ivan Huljak

Modeliranje gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj

Publikacija Istraživanja
Datum Srpanj 2008.
Broj I - 21
Autori Maroje Lang, Davor Kunovac, Silvio Basač i Željka Štaudinger

Bilten, br. 139

Datum Srpanj 2008.

Primjena hedonističke metode za izračunavanje indeksa cijena nekretnina u Hrvatskoj

Publikacija Istraživanja
Datum Lipanj 2008.
Broj I - 20
Autori Davor Kunovac, Enes Đozović, Gorana Lukinić i Andreja Pufnik

Financijska stabilnost, br. 1

Datum Lipanj 2008.

Bilten, br. 138

Datum Lipanj 2008.

Godišnje izvješće za 2007.

Datum Lipanj 2008.

Bilten, br. 137

Datum Svibanj 2008.

Bilten, br. 136

Datum Travanj 2008.

Makrobonitetna analiza, br. 6

Datum Prosinac 2007.

Pretraživanje publikacija