Način na koji poduzeća u Hrvatskoj određuju i mijenjaju cijene svojih proizvoda: rezultati ankete poduzeća i usporedba s eurozonom

Objavljeno: 5.11.2012.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 39
Autori Andreja Pufnik i Davor Kunovac
Datum Listopad 2012.
JEL D40, E31, L11
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

određivanje cijena, nefleksibilnost cijena, anketni podaci

U radu se nastoji u što većoj mjeri rasvijetliti pitanje inertnosti cijena, odnosno njihove relativno spore prilagodbe promjenama u ekonomskom okružju. Medijalno poduzeće u Hrvatskoj mijenja cijenu svoga glavnog proizvoda rjeđe od jednom godišnje, odnosno rjeđe nego u eurozoni, gdje ono mijenja cijenu jednom godišnje. Cijene su fleksibilnije naniže u slučaju značajnih šokova potražnje, a obrnuto vrijedi u slučajevima značajnih šokova promjene troškova. Teorija implicitnih ugovora i teorija određivanja cijena na temelju troškova najvažnije su za objašnjenje nefleksibilnosti cijena u Hrvatskoj. Pokazalo se da je inertnost cijena znatno povezana s nastojanjem da se s kupcima izgradi dugoročni poslovni odnos, odnosno s preferencijama kupaca za stabilnim nominalnim cijenama. Povećanje potražnje i troškova (posebno sirovina i plaća) glavni je činitelj koji utječe na donošenje odluke o porastu cijena. Nadalje, šokovi koji djeluju na promjenu tržišnih uvjeta (smanjenje potražnje i cijene konkurentskog proizvoda) najvažniji su činitelji koji utječu na sniženje cijene.