Što treba znati o minusu na računu?

Objavljeno: 12.4.2018.
Dopušteno prekoračenje na računu jedan je od oblika kredita

Dopušteno prekoračenje na računu (obično na tekućem računu) jedan je od oblika kredita. Najčešće na osnovi našeg ranijeg poslovnog odnosa s bankom, te prirodom i visinom primanja, određuje se visina dopuštenog prekoračenja. To je unaprijed definirani iznos do kojeg možemo trošiti, iako ta sredstva realno ne posjedujemo na računu. Iznos dopuštenog prekoračenja određuje se na temelju prosjeka naših primanja te se revidira u unaprijed određenim vremenskim intervalima. Sukladno tome, ukoliko dođe do promjene u visini naših primanja, možemo očekivati i promjenu u razini našeg dopuštenog prekoračenja. Trideset dana prije promjene razine dopuštenog prekoračenja, banka ima obvezu obavijestiti klijenta  o budućoj razini dopuštenog prekoračenja koja će mu biti  na raspolaganju. Također, ukoliko nije pokrenut postupak prisilne naplate, zajamčena nam je mogućnost otplate ukinutog ili umanjenog dijela dopuštenog prekoračenja i to u 12 mjesečnih obroka primjenom iste kamatne stope koja je bila ugovorena za dopušteno prekoračenje.

Detaljnije informacije o računima za plaćanje doznajte ovdje.