Jesu li plaćanja preko telekom operatera platna usluga?

Objavljeno: 5.11.2018. Ažurirano: 1.1.2023.
Informirajte se o platnim transakcijama preko telekom operatera

Platne transakcije koje telekom operater, uz pružanje osnovne elektroničke komunikacijske usluge, provodi za svoje korisnike i koje se obavljaju preko elektroničkih uređaja za kupnju digitalnog sadržaja i glasovnih usluga te u dobrotvorne svrhe ili za kupnju karata, ne smatraju se platnim uslugama ako iznos pojedinačne platne transakcije ne prelazi 50,00 eura te ako ukupni mjesečni iznos za takva plaćanja po korisniku nije viši od 300,00 eura.

Detaljnije informacije o Zakonu o platnom prometu i Zakonu o elektroničkom novcu doznajte ovdje.