Na što pripaziti prije ugovaranja štednje?

Objavljeno: 23.4.2018.
Informirajte se o uvjetima oblika štednje koji ste odabrali

Prije ugovaranja bilo koje štednje odredite što je moguće preciznije iznos, rok, dinamiku i ciljeve koje želite postići. Detaljno se informirajte o uvjetima oblika štednje koji ste odabrali. Takve su informacije dostupne u općim uvjetima poslovanja kreditnih institucija te u općim uvjetima poslovanja povezanima s određenim proizvodom/uslugom, kao i u izravnom razgovoru sa zaposlenicima banke odnosno kreditnih institucija. Osigurajte se da vam budu poznati svi aspekti ugovaranja, vođenja, redovnog i prijevremenog zatvaranja štednje. Osim toga, imajte na umu i sve troškove i naknade koji bi se mogli pojaviti (ulazna/izlazna naknada, naknade za vođenje, naknade za prijevremeno razročenje i sl.) u procesu štednje. Te su informacije dostupne u javno objavljenim tarifama naknada. Katkad je, prije ugovaranja štednje, korisno “staviti na papir” nekoliko scenarija te usporediti zaradu od kamata i pripadajućih troškova za svaki od scenarija i tek na temelju takvog “testa” donijeti i odluku.

Detaljnije informacije o štednji doznajte ovdje.