Plaćanje prijevoza i parkinga SMS porukama?

Objavljeno: 5.11.2018. Ažurirano: 1.1.2023.
Informirajte se je li plaćanje prijevoza i parkinga SMS porukama platna usluga

Od 28. srpnja 2018. kupnja elektroničkih karata za plaćanje prijevoza ili parkinga SMS porukama smatra se platnom uslugom jedino ako iznos pojedinačne platne transakcije prelazi 50,00 eura ili ukupni iznos platnih transakcija pojedinoga korisnika prelazi 300,00 eura mjesečno.

U svim slučajevima kada korisnik za određene usluge i sadržaje – digitalni sadržaj, glasovne usluge, elektroničke karte i donacije – plaća telekom operateru u vrijednosti do 50,00 eura po platnoj transakciji odnosno do 300,00 eura ukupno mjesečno po korisniku, takva se plaćanja, uključujući plaćanja SMS porukama za prijevoz ili parking, ne smatraju platnim uslugama.

Detaljnije informacije o Zakonu o platnom prometu i Zakonu o elektroničkom novcu doznajte ovdje.