Pokazatelji poslovanja bankovnog sustava u 2020.

Objavljeno: 1.3.2021.

Prema nerevidiranim privremenim podacima za kraj 2020. godine ukupna imovina kreditnih institucija povećala se u odnosu na 2019. za 31,4 mlrd. kuna (7,3%) i iznosila je 462,5 mlrd. kuna. Imovina je porasla kod većine kreditnih institucija, a najveći porast odnosio se na likvidnu imovinu (najviše na depozite kod Hrvatske narodne banke) i na dane kredite.

Povećanje ukupnih kredita i predujmova za 9,1% bilo je veće od rasta neprihodujućih kredita koji su porasli za 8,2%, što je rezultiralo neznatnim smanjenjem vrijednosti relativnog pokazatelja kvalitete kredita, odnosno udjela neprihodujućih kredita u ukupnim kreditima. Udio neprihodujućih kredita (NPL) na kraju 2020. iznosio je 5,4%, a na kraju 2019. iznosio je 5,5%. Neprihodujući krediti porasli su u portfelju kredita kućanstvima, u kojemu se udio NPL-ova povećao s 5,8% na 7,1%. Udio NPL-ova u sektoru nefinancijskih društava smanjio se s 13,7% na 12,5%, ponajprije pod utjecajem prodaje neprihodujućih potraživanja.

Poslovanje kreditnih institucija u 2020. rezultiralo je s dobiti u iznosu od 2,7 mlrd. kuna, što je za 53,1% manje od dobiti ostvarene u 2019. Kreditne institucije povećale su rezerviranja za očekivane gubitke koji reflektiraju potencijalno povećanje kreditnog rizika zbog pandemije. Sa smanjenjem dobiti smanjili su se i pokazatelji profitabilnosti, te se prinos na imovinu (ROA) smanjio s 1,4% na 0,6%, a prinos na kapital (ROE) smanjio se s 9,8% na 4,4%.

U skladu sa supervizorskim očekivanjima vezanima uz neizvjesnost koju je stvorila pandemija, kreditne institucije zadržale su dobit ostvarenu u 2019., čime je stvorena pretpostavka za dodatno osnaživanje kapitala i povećanje vrijednosti ključnih pokazatelja kapitaliziranosti. Sve kreditne institucije na kraju 2020. imale su stopu ukupnoga kapitala veću od minimuma od 8%, a stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava iznosila je 24,9%.

Likvidnost sustava kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR) nadalje je na visokoj razini te je na kraju prosinca 2020. godine LCR iznosio 181,9%. Sve su kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve.