Pretraživanje publikacija

Makroekonomska kretanja i prognoze, br. 15

Datum Prosinac 2023.

Polugodišnja informacija za 1. polugodište 2023.

Datum Studeni 2023.

Bilten, br. 287

Datum Studeni 2023.

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 21

Datum Listopad 2023.

Bilten, br. 286

Datum Listopad 2023.

Predviđanje rizika pada cijena nekretnina u Hrvatskoj: lakše je reći nego učiniti

Publikacija Istraživanja
Datum Listopad 2023.
Broj W-73
Autor Tihana Škrinjarić, Maja Sabol

Ekonomski bilten, broj 6/2023.

Datum Rujan 2023.

Ocjena karaktera makrobonitetne politike s pomoću pristupa rast-pri-riziku: problem mjerenja, pregled literature i komentari za Hrvatsku

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2023.
Broj W-72
Autor Tihana Škrinjarić

Može li regulacija cijena suzbiti inflaciju? Pouke iz ograničenja cijena mlijeka u Hrvatskoj

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2023.
Broj W-71
Autor Ivan Mužić, Ivan Žilić

Bilten, br. 285

Datum Rujan 2023.

Pretraživanje publikacija