Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija

Objavljeno: 30.12.2020. Ažurirano: 31.5.2024.

Podaci o sustavu kreditnih institucija sadržavaju tablične prikaze odabranih pokazatelja strukture, koncentracije i poslovanja kreditnih institucija, raščlambu kvalitete kredita po sektorima i geografsku distribuciju kredita, podatke o prodanim potraživanjima te odabrane stavke računa dobiti i gubitka, regulatornoga kapitala i izloženosti rizicima.


Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo tromjesečje 2024. godine