Međunarodne mjere ograničavanja

Objavljeno: 25.5.2015. Ažurirano: 4.11.2022.
Međunarodne mjere ograničavanja odnose se na osobe i druge subjekte pod nekim oblikom sankcija, zbog terorizma bilo koje vrste. Uvode se na temelju Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, a detaljnije su uređene odlukom. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova vodi zbirku podataka, izdaje smjernice i ažurira pregled sankcijskih režima. EU objavljuje autonomne mjere, osim onih koje je uvelo Vijeće sigurnosti UN-a te objavljuje smjernice za primjenu tih mjera u sklopu zajedničke vanjske i sigurnosne politike.

Međunarodne mjere ograničavanja jesu ograničenja odnosno obveze prema državama, međunarodnim organizacijama, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima koji mogu biti obuhvaćeni međunarodnim mjerama ograničavanja utvrđenih pravnim aktima Ujedinjenih naroda, Europske unije, odnosno Europske zajednice i drugih međunarodnih organizacija koji obvezuju Republiku Hrvatsku. Isto tako to su i ograničenja odnosno obveze koje Republika Hrvatska uvodi na drugi način u skladu s međunarodnim pravom odnosno pravom Europske unije.

Zakonom o međunarodnim mjerama ograničavanja (NN, br. 139/2008.41/2014. i 63/2019.) uređuje se postupak uvođenja, primjene i ukidanja međunarodnih mjera ograničavanja koje Republika Hrvatska uvodi, primjenjuje i ukida u skladu s pravnim aktima i odlukama prihvaćenima u okviru međunarodnih organizacija s ciljem uspostavljanja i/ili očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, razvoja i jačanja demokracije i pravne države te drugih ciljeva usklađenih s međunarodnim pravom.

Mjere ograničavanja mogu biti prekid diplomatskih odnosa, potpuni ili djelomični prekid gospodarskih odnosa, potpuna ili djelomična ograničenja uvoza, izvoza, provoza, pružanja usluga te prometnih, poštanskih i drugih komunikacija, embargo na oružje, ograničenja ulaska u zemlju, ograničenja raspolaganja imovinom i druge mjere u skladu s međunarodnim pravom.

Međunarodne mjere ograničavanja podrobnije su uređene Odlukom o načinu provođenja međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom (NN, br. 78/2011.). Ministarstvo vanjskih i europskih poslova vodi zbirku podataka prema Odluci o načinu vođenja zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (NN, br. 78/2011.). Obveznicima su na raspolaganju Smjernice za primjenu mjera ograničavanja raspolaganja imovinom temeljem Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja i Smjernice EU-a za učinkovitu provedbu restriktivnih mjera. Republika Hrvatska, kao punopravna članica Europske unije treba primjenjivati i Autonomne mjere EU-a. Za pojedinu jurisdikciju ili entitet pod nekim oblikom sankcija doneseno je više odluka, stoga je vrlo korisna Interaktivna karta država pod sankcijskim režimima UN i EU.

Suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje i sustava njegove isporuke u vrhu je prioriteta sigurnosne politike i predstavlja odgovor na globalne sigurnosne prijetnje.