Kreditne institucije

Objavljeno: 30.12.2015. Ažurirano: 6.6.2024.

Banke koje imaju odobrenje za rad

OIB Matični broj Naziv banke
14036333877 01198947 Addiko Bank d.d., Zagreb
70663193635 00560286 Agram banka d.d., Zagreb
33039197637 01326287 Banka Kovanica d.d., Varaždin
32247795989 03467988 Croatia banka d.d., Zagreb
23057039320 03337367 Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
87939104217 03777928 Hrvatska poštanska banka d. d., Zagreb
99326633206 00971359 Imex banka d.d., Split
65723536010 03463958 Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag
38182927268 00675539 J&T banka d.d., Varaždin
08106331075 03123014 Karlovačka banka d.d., Karlovac
73656725926 01263986 KentBank d.d., Zagreb
52508873833 03141721 OTP banka d.d., Split
71221608291 03726177 Partner banka d.d., Zagreb
97326283154 03015904 Podravska banka d.d., Koprivnica
02535697732 03269841 Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
53056966535 00901717 Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
13806526186 03113680 Samoborska banka d.d., Samobor
42252496579 03999092 Slatinska banka d.d., Slatina
92963223473 03234495 Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Napomene: Za kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad navedeni su podaci o njihovu osobnom identifikacijskom broju (OIB) koji im je dodijelila Porezna uprava Ministarstva financija i podaci o njihovu matičnom broju koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku.
Informacija za potrebe izrade kvalificiranog certifikata za elektroničke pečate prema zahtjevu iz članka 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/389 od 27. studenoga 2017. o dopuni Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za pouzdanu autentifikaciju klijenta i zajedničke i sigurne otvorene standarde komunikacije: sve navedene banke imaju pravo pružati sve platne usluge.

 

Stambene štedionice koje imaju odobrenje za rad

OIB Matični broj Naziv stambene štedionice
07942675532 01393685 Wüstenrot stambena štedionica d.d., Zagreb

Napomena: Za kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad navedeni su podaci o njihovu osobnom identifikacijskom broju (OIB) koji im je dodijelila Porezna uprava Ministarstva financija i podaci o njihovu matičnom broju koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku.

 

Institucije izvan opsega CRD-a

Direktiva 2013/36/EU o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama (engl. Capital Requirements Directive, CRD) ne primjenjuje se na sljedeće institucije u Hrvatskoj:

  1. kreditne unije, koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim unijama (NN, br. 141/2006., 25/2009. i 90/2011.) i podliježu nadzoru Hrvatske narodne banke
  2. Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, koja posluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN, br. 138/2006. i 25/2013.) i nije subjekt nadzora Hrvatske narodne banke.

 

Kreditne institucije iz Europske unije

 

Banke i štedionice u stečaju

Naziv banke/štedionice Datum otvaranja stečaja
Tesla štedna banka d.d., Zagreb 30. 3. 2018.
Banka splitsko-dalmatinska d.d., Split 1. 7. 2016.
Nava banka d.d., Zagreb 1. 12. 2014.
Centar banka d.d., Zagreb 30. 9. 2013.
Credo banka d.d., Split 16. 1. 2012.
Alpe Jadran banka d.d., Split 15. 5. 2002.
Trgovačko-turistička banka d.d., Split 8. 9. 2000.

 

Banke i štedionice u likvidaciji

Naziv banke/štedionice Datum pokretanja likvidacije
Križevačka banka d.d., Križevci
(sada Internet Mobile Bank d.d., Bjelovar)
3. 1. 2005.

 

Predstavništva stranih banaka

Hrvatska narodna banka, u skladu s člankom 95. Zakona o kreditnim institucijama, vodi registar predstavništava kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. Predstavništva kreditnih institucija iz trećih zemalja osnivaju se u Republici Hrvatskoj nakon dobivanja odobrenja Hrvatske narodne banke. Trenutačno u Republici Hrvatskoj ne postoje osnovana predstavništva kreditnih institucija iz trećih zemalja. Za predstavništva kreditnih institucija iz Europske unije ne postoji obveza registriranja.

 

Podružnice stranih kreditnih institucija

OIB Matični broj Naziv podružnice Datum upisa u sudski registar
02138784111 04604369 BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska 26. 9. 2016.

Napomena: Za kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad navedeni su podaci o njihovu osobnom identifikacijskom broju (OIB) koji im je dodijelila Porezna uprava Ministarstva financija i podaci o njihovu matičnom broju koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku.