Obavijest o jedinstvenoj putovnici

Objavljeno: 7.3.2016. Ažurirano: 15.11.2023.

Hrvatska narodna banka, kao nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj za pitanja povezana s obavještavanjem o podružnicama i neposrednom pružanju financijskih usluga kreditnih i financijskih institucija u Europskoj uniji (tzv. jedinstvena putovnica), provodi postupak vezan uz to obavještavanje u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, koji je potpuno usklađen s Direktivom o kapitalnim zahtjevima. Relevantni propisi dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.

Obavijest i sve relevantne dokumente glede postupka obavijesti o putovnici (na hrvatskom ili engleskom jeziku) treba poslati izravno poštom Hrvatskoj narodnoj banci na sljedeću adresu: 

Ured za koordinaciju poslova bonitetne supervizije, nadzora i upravljanje rizicima
Hrvatska narodna banka  
Trg hrvatskih velikana 3
10 002 Zagreb
Republika Hrvatska

S obzirom na vremenska ograničenja, dokumentacija obavijesti o putovnici može se poslati i na sljedeću adresu elektroničke pošte Hrvatske narodne banke: passport.notifications@hnb.hr tako da Hrvatska narodna banka može početi procjenjivati dokumente prije nego što izvornik primi poštom.

Popis institucija koje ostvaruju slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga