Godišnje izvješće

Objavljeno: 17.7.2015. Ažurirano: 17.7.2015.

Godišnje izvješće opisuje aktivnosti Hrvatske narodne banke u protekloj godini i uključuje informacije o makroekonomskim kretanjima, provedbi monetarne politike, upravljanju međunarodnim pričuvama RH i obavljanju ostalih zadaća iz djelokruga HNB-a te o poslovanju kreditnih institucija. Godišnje izvješće HNB-a obuhvaća i godišnje financijske izvještaje HNB-a.

Prva je publikacija Narodne banke Hrvatske izdana 1993. Od Godišnjeg izvješća za 1997. izdavač je Hrvatska narodna banka zbog promjene naziva Banke.

Godišnje izvješće za 2023.

Objavljeno: 21.5.2024.
Publikacija Godišnje izvješće
Datum Svibanj 2024.
ISSN 1334-0093
Dodatak