Informativni dokument o naknadama (FID)
Erste Tekući račun za mlade
( Ažurirano 1.2.2024.)
Erste Žiroračun
( Ažurirano 1.2.2024.)
Erste Tekući račun
( Ažurirano 1.2.2024.)
Erste Tekući račun za umirovljenike
( Ažurirano 1.2.2024.)
Erste Osnovni račun za osjetljivu skupinu klijenata
( Ažurirano 1.2.2024.)
Erste Osnovni račun
( Ažurirano 1.2.2024.)
Erste Gold paket
( Ažurirano 1.9.2023.)
Erste Gold plus paket
( Ažurirano 1.9.2023.)