Rezultati ankete o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća (treći krug, 2021.)

Objavljeno: 12.5.2022.


 

HNB je u 2021. proveo treći krug Ankete o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća, pri čemu je anketirano oko 1200 slučajno odabranih malih i srednjih te stotinjak velikih poduzeća za usporedbu. Poduzeća iz uzorka odgovarala su na pitanja o poslovnom okružju, pokazateljima poslovanja, načinima i uvjetima financiranja te projekcijama rasta. Rezultati prikazani u nastavku odnose se isključivo na segment malih i srednjih poduzeća.

Prepreke poslovanju

Nepovoljno institucionalno i poslovno okružje, koje se očituje i u kompleksnim propisima te regulatornom okviru koji se često mijenja, ponovno je istaknuto kao činitelj koji najizraženije otežava poslovanje. Nasuprot tome, poduzeća najrjeđe navode pristup financiranju i pronalaženje kupaca kao prepreke poslovanju.

Financiranje

Najčešće korišteni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća i nadalje su odgoda plaćanja dobavljaču do 60 dana i leasing.

Poduzeća koja se nisu koristila kreditom domaće banke u prethodnoj godini najčešće su navodila da im nije bio potreban, zbog dovoljno vlastitih sredstava ili dostupnih ostalih vanjskih izvora financiranja.

Naplata potraživanja

Kašnjenje naplate od javnih poduzeća uzrokovalo je probleme u poslovanju za 30% malih i srednjih poduzeća, dok oko 60% njih navodi probleme u poslovanju zbog kašnjenja naplate od privatnih poduzeća.

Budućnost poslovanja

Više od četiri petine poduzeća i dalje smatra poboljšanje poslovnog okružja, mogućnost korištenja poreznih olakšica i fleksibilnije radno zakonodavstvo najvažnijim faktorima budućeg poslovanja.

Usporedba s rezultatima EU-a

Usporedba rezultata HNB-ove ankete* s onima iz ankete Europske središnje banke i Europske komisije za 27 zemalja** EU-a upućuje na to da se europska poduzeća suočavaju s drugačijim redoslijedom problema.

 


* prikazani su odgovori poduzeća koja su se izjasnila da navedene prepreke "znatno otežavaju poslovanje".

** Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE)

Cijeli izvještaj možete vidjeti na linku: Okvir 5. Anketa o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća