Prihvat izračuna konverzije u odnosu na odredbe dodatka ugovora o posljedicama ukidanja Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju od Ustavnog suda

Objavljeno: 14.12.2015.

Hrvatska narodna banka zaprimila je značajan broj upita i prigovora potrošača u vezi dodataka ugovora iz kojih banke nisu isključile odredbe o posljedicama eventualnog ukidanja Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine 102/2015) (dalje: ZID ZPK) od strane Ustavnog suda.

U međuvremenu, većina banaka se sukladno zahtjevu Hrvatske narodne banke obvezala da će u dodacima ugovora izostavili odredbe koje nisu u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju, kao i ugovorne odredbe koje se odnose na posljedice mogućeg ukidanja ZID ZPK od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Imajući u vidu skori istek roka za prihvat izračuna konverzije, okolnost što se neka banka nije izjasnila o tome hoće li iz dodataka ugovora izostaviti odredbu koja se odnosi na posljedice buduće odluke Ustavnog suda, ne bi trebala imati utjecaj na prihvat izračuna konverzije ako potrošač ocijeni da je izračun konverzije za njega prihvatljiv. Naime, ZID ZPK izričito propisuje rok od 30 dana za prihvat izračuna konverzije, dok za potpisivanje dodatka ugovora zakonski rok nije određen. HNB će i nadalje unutar svoje nadležnosti nadzirati primjenu Zakona o potrošačkom kreditiranju kod banaka i poduzimati potrebne mjere kako bi se osigurala njegova zakonita primjena.

Pretraživanje priopćenja