Priopćenja

Početak redovnog rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Datum 6.4.1999.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Središnja banka predložila stečaj za Neretvansku gospodarsku banku i Invest štedionicu

Datum 26.3.1999.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Središnja banka predložila stečaj za četiri banke

Datum 24.3.1999.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Gradska banka Osijek, Komercijalna banka Zagreb i Županjska banka Županja insolventne

Datum 17.3.1999.

Sjednica Savjeta HNB-a:
HNB povećao stopu obvezne pričuve i kamatnu stopu na lombardni kredit

Datum 10.3.1999.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Mjere uvedene u Croatia banku imaju pozitivne učinke

Datum 3.3.1999.

Sjednice Savjeta HNB-a:
Imenovan privremeni upravitelj u Croatia banci

Datum 23.2.1999.

Misija MMF-a završila posjet Hrvatskoj

Datum 12.2.1999.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Pripreme za uvođenje HSVP-a u završnoj fazi

Datum 10.2.1999.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Središnja banka ponudila bankama dodatni kredit za likvidnost

Datum 28.1.1999.

Pretraživanje priopćenja