Priopćenja

Odgovornost HNB-a: stabilnost cijena, likvidnost i solventnost ukupnoga bankovnog sustava

Datum 10.10.2000.

.
Najvažniji – jasni cilj u djelovanju HNB-a

Datum 3.10.2000.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Nove mjere monetarne politike

Datum 20.9.2000.

Odbor za suradnju HNB-a i Ministarstva financija

Datum 12.9.2000.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Likvidnost visoka, kamate smanjene, a krediti gospodarstvu ne rastu

Datum 6.9.2000.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Središnja banka odobrila Zagrebačkoj banci stjecanje 20 posto dionica s pravom glasa u Varaždinskoj banci

Datum 26.7.2000.

Uvodni sastanak misije MMF-a s dužnosnicima i direktorima HNB-a

Datum 21.7.2000.

Inauguracijska sjednica novog Savjeta HNB-a

Datum 19.7.2000.

Misija MMF-a u Hrvatskoj

Datum 19.7.2000.

Međunarodne pričuve premašile 3,5 milijardi dolara

Datum 12.7.2000.

Pretraživanje priopćenja